Tiếp tục có sự cải thiện, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 11/2021 ước tính xuất siêu 100 triệu USD (tháng 10 xuất siêu 2,85 tỷ USD). Qua đó, trong 11 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước xuất siêu 225 triệu USD.
Dần phục hồi sau COVID-19, doanh nghiệp FDI chiếm gần 70% giá trị xuất nhập khẩu
Việt Nam xuất siêu 225 triệu USD trong 11 tháng năm 2021 - Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 11/2021, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 59,7 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước. Tổng trị giá xuất khẩu đạt 29,9 tỷ USD, tăng 3,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 29,8 tỷ USD, tăng 14%.

Với kết quả ước tính trên, trong 11 tháng của năm 2021, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 599,11 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 299,67 tỷ USD, tăng 17,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 299,45 tỷ USD, tăng 27,5%.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất, nhập khẩu ước đạt 415,13 tỷ USD, chiếm 69% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 219 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước đạt 196,14 tỷ USD, tăng 29,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tháng 11 ước tính thặng dư 100 triệu USD, nâng mức thặng dư trong 11 tháng lên 225 triệu USD.

Số thu ngân sách Nhà nước từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 đạt 33.696 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/11/2021 đạt 349.889 tỷ đồng bằng 111,1% dự toán, bằng 105,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 23,77% so với cùng kỳ năm 2020.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021
Ngày 2/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021, tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng, đồng thời cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.
Bức tranh kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 Bức tranh kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021
Ngày 29/11, Tổng cục Thống kê đã công bố các chỉ số kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021. Theo đó, tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 225 triệu USD; CPI tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước...
Việt Nam nhập siêu 370 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 11/2021 Việt Nam nhập siêu 370 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 11/2021
Tổng cục Hải quan cho biết, sau khi xuất siêu 1,1 tỷ USD vào tháng 10, cán cân thương mại bất ngờ đảo chiều, chuyển thành nhập siêu 370 USD vào nửa đầu tháng 11. Lũy kế đến hết ngày 15/11, cán cân thương mại thâm hụt 132 triệu USD.
In bài viết

Truyền hình