Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:50 | 13/12/2021 GMT+7

Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ma-rốc

aa
"Việc Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc (Hội) được thành lập và đi vào hoạt động là một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ma-rốc. Hội sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại giữa nhân dân hai nước" - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chia sẻ tại Đại hội thành lập Hội.
Việt Nam - Ma-rốc: Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới Việt Nam - Ma-rốc: Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới
Ma-rốc khẳng định sẽ nỗ lực và đột phá trong các nội dung hợp tác xây dựng mối quan hệ hai nước Ma-rốc khẳng định sẽ nỗ lực và đột phá trong các nội dung hợp tác xây dựng mối quan hệ hai nước
Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Ma-rốc: 60 năm một cột mốc mới

Ban chấp hành Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc khóa I (2021-2026) ra mắt các đại biểu.

Ma-rốc và Việt Nam đã có mối quan hệ song phương lịch sử tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1961. Ngày 13/12/2021, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc, tổ chức thành viên thứ 117 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chính thức được thành lập, đánh dấu một cột mốc mới trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thêm bền chặt và phát triển.

Chú trọng nhiệm vụ đẩy mạnh giao lưu hữu nghị giữa hai nước

Ngày 13/12, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Hội và nhất trí bầu ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc khóa I (2021-2026).

Ngoài việc chính thức đưa Hội vào hoạt động, các đại biểu đã trao đổi, xác định, nhất quán phương hướng, nội dung hoạt động của Hội trong khóa I nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội sẽ phối hợp với Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc, các cơ quan hữu quan, các bộ, ngành, đơn vị, các tổ chức của Việt Nam và Hội hữu nghị Ma-rốc – Việt Nam để thực hiện chương trình hoạt động.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Ma-rốc: 60 năm một cột mốc mới
Ông Nguyễn Quang Khai, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc trình bày phương hướng, nhiệm vụ của Hội.

"Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc sẽ có nhiệm vụ quan trọng, góp phần cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai tốt đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đề ra là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; góp phần “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước; đóng góp vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước", ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc nhấn mạnh.

Phương hướng của Hội cũng nhấn mạnh: về công tác phát triển Hội, khuyến khích và hỗ trợ các địa phương thành lập Hội; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Hội với các cơ quan, đoàn thể, cơ sở, địa phương để hoạt động Hội đạt được hiệu quả thiết thực; Phát triển hội viên là các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác hoặc mong muốn hợp tác với châu Phi; Xây dựng đội ngũ hội viên nòng cốt có nhiệt huyết, điều kiện và năng lực để tổ chức, triển khai các hoạt động của Hội. Đặc biệt, mời các chuyên gia, nhân sỹ, các nhà hoạt động trên các lĩnh vực tham gia công tác Hội.

Hội sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong việc giữ mối liên hệ và trao đổi thông tin thường xuyên với Hội hữu nghị Ma-rốc- Việt Nam, Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam. Đặc biệt, tranh thủ mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân, các nhà hoạt động có uy tín của Ma-rốc để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Hội.

Ngoài ra, Hội cũng sẽ đẩy mạnh công tác giao lưu hữu nghị giữa hai nước thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, giáo dục nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước. Thường xuyên tổ chức các chuyến thăm và tìm hiểu kinh tế, xã hội địa phương. Hội sẽ làm cầu nối cho các địa phương, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học… của Việt Nam và Ma-rốc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phát triển; thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư, kinh doanh… trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trên cơ sở cùng có lợi.

Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Ma-rốc

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Ma-rốc sẽ ngày càng bền chặt và phát triển hơn thông qua hoạt động của Hội.

"Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, Việt Nam và Ma-rốc đã tích cực triển khai trao đổi đoàn các cấp, ký kết các hiệp định, thỏa thuận, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo, xây dựng mối quan hệ hợp tác và kết nghĩa giữa các địa phương của hai nước. Hội hữu nghị Ma-rốc – Việt Nam cũng đã được thành lập. Việc Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc được thành lập và đi vào hoạt động là một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ma-rốc. Hội sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại giữa nhân dân hai nước" - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga chia sẻ.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Ma-rốc: 60 năm một cột mốc mới
Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phối hợp và hỗ trợ những hoạt động của Hội để nâng cao hiệu quả hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng xác định “Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả...” Là lực lượng nòng cốt về đối ngoại nhân dân, một trong ba trụ cột của đối ngoại Việt Nam, toàn thể hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đang tích cực triển khai thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga kỳ vọng: Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc là một hội mới, sẽ có những hoạt động mới với nội dung và hình thức phong phú. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà Hội đã đề ra trong trong nhiệm kỳ đầu tiên, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cũng góp ý bổ sung thêm một số nội dung, cụ thể là:

Hội cần xây dựng chương trình hành động và kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ, trong đó, chú trọng công tác xây dựng cơ chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức đã có quan hệ và kinh nghiệm hoạt động với Ma-rốc như Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị, Viện Nghiên cứu Trung Đông – Châu Phi và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam...

Điểm thuận lợi của Hội là đã có đối tác là Hội Hữu nghị Ma-rốc-Việt Nam với Chủ tịch và các hội viên yêu quý Việt Nam, nhiệt tình, tâm huyết, mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Do đó, sau Đại hội, Hội cần nhanh chóng thiết lập quan hệ, sử dụng công nghệ thông tin để giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm để cùng nhau phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng có thể.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Ma-rốc: 60 năm một cột mốc mới
Đại hội thành lập hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc diễn ra ngày 13/12/2021.

Tích cực hợp tác với hai Đại sứ quán Việt Nam ở Ma-rốc và Ma-rốc tại Việt Nam; Chủ động nghiên cứu, linh hoạt và sáng tạo trong các hình thức hoạt động, gắn hoạt động giao lưu hữu nghị với hoạt động xúc tiến hợp tác kinh tế - thương mại và với cộng đồng người Việt tại Ma-rốc...

Cần chú trọng công tác xây dựng và phát triển tổ chức, mời đại diện các tỉnh, thành phố Việt Nam đã ký kết hợp tác hữu nghị với Ma-rốc tham gia các hoạt động Hội; cùng nhau tìm các giải pháp để nhằm thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của hai nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tin tưởng Hội sẽ triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần vào việc tăng cường sự giao lưu hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ma-rốc nói riêng và nhân dân các nước châu Phi nói chung. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phối hợp và hỗ trợ những hoạt động của Hội để nâng cao hiệu quả hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Đồng cảm trong quá khứ là nền móng cho tương lai

Phát biểu tại Đại hội, ông Jamale Chouaibi, Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam cho biết: hợp tác giữa Ma-rốc và Việt Nam đã có bước phát triển tích cực, cùng chia sẻ một di sản lịch sử phong phú, thể hiện ở những giá trị chung, đặt nền móng vững chắc cho một tương lai thịnh vượng giữa hai nước, vượt qua địa lý và rào cản văn hóa.

Quan hệ giữa nhân dân Ma-rốc và Việt Nam bắt đầu từ những năm 40 của thế kỷ XX khi nhân dân Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhận thức được tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, chia sẻ khát vọng hòa bình, nhiều người lính Ma-rốc đã rời bỏ hàng ngũ quân xâm lược để gia nhập quân đội Việt Minh, không ngại gian khổ, hy sinh, sát cánh cùng nhân dân Việt Nam chiến đấu vì độc lập, tự do. Hòa bình lập lại, những người lính Ma-rốc tiếp tục ở lại lao động sản xuất, xây dựng gia đình tại Việt Nam.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Ma-rốc: 60 năm một cột mốc mới
ông Jamale Chouaibi, Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam khẳng định hai nước sẽ tiếp tục phối hợp hơn nữa trong tương lai.

Trong năm 2021, hai nước đã diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc như: giữa các Bộ trưởng Ngoại giao; giữa Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, hội thảo trực tuyến quan trọng về năng lượng tái tạo và mô hình phát triển kinh tế mới của Ma-rốc và Việt Nam. Ngoài ra, dự án do Đại sứ quán Ma-rốc và IFI đồng thực hiện về lịch sử và ký ức được thực hiện bằng cách sản xuất một bộ phim về chuyến tham quan ảo cổng Ma-rốc tại Ba Vì. Bộ phim có chia sẻ xúc động của các cựu binh Ma-rốc đã góp phần tạo nên bản hùng ca kháng chiến chống thực dân của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Vương quốc Ma-rốc tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cũng đã tạo động lực mới cho các mối quan hệ thương mại, kinh tế và văn hóa giữa hai nước.

"Cho phép tôi khẳng định quyết tâm của Đại sứ quán trong việc hỗ trợ Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc bằng mọi cách có thể để xây dựng mối quan hệ đối tác vững chắc với Hội hữu nghị Ma-rốc - Việt Nam. Thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ đề ra một kế hoạch hành động quan trọng để thực hiện trong thời gian tới góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa và giáo dục hai nước. Đại sứ quán sẽ phối hợp với Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc trong việc tổ chức các hội thảo và sự kiện có sự tham gia của các học giả và doanh nhân nhằm đạt được mục tiêu chung là củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác của chúng ta" - Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam khẳng định

Để tăng cường trao đổi giao lưu nhân dân, ông Jamale Chouaibi mong muốn hai nước cùng nhau khởi động hợp tác phi tập trung thông qua việc khuyến khích kết nghĩa giữa các thành phố, cảng biển, trường đại học và các viện chuyên ngành khác. Nhiều dự án đã và đang được triển khai như kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh và Casablanca, Đà Nẵng và Tangiers, Nha Trang và Agadir.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Ma-rốc: 60 năm một cột mốc mới
Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc khóa I phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc khóa I hy vọng và tin tưởng ngoài sự cố gắng và nỗ lực của từng thành viên, Hội cũng sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán hai nước để Hội có thể hoàn thành tốt các phương hướng, nhiệm vụ mà Hội đã đề ra, góp phần vun đắp, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ma-rốc, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần gìn giữ hoà bình hợp tác hữu nghị và phát triển trong khu vực và thế giới.

60 năm quan hệ Việt Nam - Ma-rốc: Cùng xây dựng những 60 năm quan hệ Việt Nam - Ma-rốc: Cùng xây dựng những "công trình" kiến tạo có ý nghĩa
Không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ma-rốc ngày càng phát triển Không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ma-rốc ngày càng phát triển
Hải Triều
Nguồn:

Tin bài liên quan

[Video] Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Nicaragua là nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương

[Video] Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Nicaragua là nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương

Đây là nội dung trao đổi giữa ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Mario José Armengol Campos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nicaragua tại Việt Nam, ngày 18/7 tại Hà Nội.
Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Nicaragua là nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Nicaragua là nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương

Đây là nội dung trao đổi giữa ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Mario José Armengol Campos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nicaragua tại Việt Nam, ngày 18/7 tại Hà Nội.
5 nhóm mục tiêu công tác của 6 tháng cuối năm

5 nhóm mục tiêu công tác của 6 tháng cuối năm

Hội nghị diễn ra ngày 16/7 tại Hà Nội do Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì cùng toàn thể Cơ quan Thường trực tham dự.

Các tin bài khác

Hội nghị toàn quốc lần thứ III Hội hữu nghị Lào - Việt Nam

Hội nghị toàn quốc lần thứ III Hội hữu nghị Lào - Việt Nam

Ngày 19/7, tại Vientiane (Lào) đã diễn ra Hội nghị toàn quốc lần thứ III Hội hữu nghị Lào - Việt Nam. Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu tham dự Hội nghị.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhờ sự phối hợp của các cơ quan

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhờ sự phối hợp của các cơ quan

Ngày 19/7, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa 3 cơ quan 6 tháng đầu năm 2024.
Tình nguyện viên của tổ chức Activity International chăm sóc người già, trẻ mồ côi ở Đà Nẵng

Tình nguyện viên của tổ chức Activity International chăm sóc người già, trẻ mồ côi ở Đà Nẵng

Tham gia công tác xã hội, chăm sóc, giúp đỡ người già, trẻ mồ côi tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng trẻ mồ côi… là hoạt động của các tình nguyện viên quốc tế thuộc Tổ chức Activity International (AI), Hà Lan khi đến Đà Nẵng.
Lãnh đạo Lào đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

Lãnh đạo Lào đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune cho rằng Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ là cầu nối giúp thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Đọc nhiều

Tử vi hôm nay 12 con giáp 22/7/2024: Thân dễ gặp trục trặc trong công việc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 22/7/2024: Thân dễ gặp trục trặc trong công việc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 22/7/2024 Thân dễ gặp trục trặc trong công việc, có thể không đảm bảo được tiến độ công việc như yêu cầu.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 21/7/2024: Hợi đón nhiều cơ may ở phương diện tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 21/7/2024: Hợi đón nhiều cơ may ở phương diện tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 21/7/2024 Hợi đón nhiều cơ may ở phương diện tài lộc. Con giáp này nhanh nhạy nắm bắt thị trường và không bỏ qua những dịp để thu lợi về tay. Bản mệnh có thể sẽ thu được lợi nhuận khá lớn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Con số may mắn hôm nay 21/7/2024 12 con giáp: Mão tiền vào đầy túi

Con số may mắn hôm nay 21/7/2024 12 con giáp: Mão tiền vào đầy túi

Con số may mắn hôm nay 21/7/2024 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.
Đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá trong vùng nguy hiểm

Đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá trong vùng nguy hiểm

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa có công văn số 702/ĐĐ-ƯPKP ngày 20/7/2024 gửi Sở NN&PTNT các tỉnh/TP Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định về việc đảm bảo an toàn ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm.
Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Sáng 19/7/2024, tại TP Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019 - 2024.
Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Sáng 17/7 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn, đã chính thức nộp Hồ sơ đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên Hợp Quốc (CLCS).
ghi nhan dong gop cua dai su thuy dien tai viet nam cho quan he huu nghi hai nuoc
bo doi hai quan vung 5 cuu tau ca ngu dan mac can
dong dien yoga huong den mot the gioi hoa binh va huu nghi
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (21/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2024.
Người ra nước ngoài định cư và thôi quốc tịch Việt Nam sẽ bị thu hồi căn cước công dân

Người ra nước ngoài định cư và thôi quốc tịch Việt Nam sẽ bị thu hồi căn cước công dân

Người Việt Nam khi ra nước ngoài định cư, nếu thôi quốc tịch Việt Nam thì căn cước công dân sẽ bị thu hồi; nếu vẫn giữ quốc tịch Việt Nam thì sẽ không bị thu hồi căn cước công dân.
Từ 1/7 kiểm soát giấy tờ xe và người điều khiển qua VNeID có giá trị như kiểm tra trực tiếp

Từ 1/7 kiểm soát giấy tờ xe và người điều khiển qua VNeID có giá trị như kiểm tra trực tiếp

Thông tư Bộ Công an vừa ban hành quy định các thông tin giấy phép lái xe; giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định… đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) sẽ có giá trị như kiểm tra giấy tờ trực tiếp.
Cấp căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch từ ngày 1/7

Cấp căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch từ ngày 1/7

Cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi, công dân chưa đăng ký thường trú, tạm trú và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7.
Từ ngày 1/7, BHXH thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên VNeID

Từ ngày 1/7, BHXH thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên VNeID

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang tập trung các nguồn lực, phát huy lợi thế sẵn có của ngành để sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.
Thời tiết hôm nay 22/6: Nắng nóng ở miền Bắc dịu dần

Thời tiết hôm nay 22/6: Nắng nóng ở miền Bắc dịu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc hôm nay 22/6 tiếp tục giảm nhiệt, cao nhất phổ biến 31-34 độ.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động