Cùng với điểm thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia ở tất cả các môn thi.
Bộ GDĐT cùng 63 Sở Giáo dục chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 Đã bắt đầu công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 từ 0h ngày 14/7 Từ 0h sáng 14/7 chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 các môn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia của tất cả các thí sinh.

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Toán

bo giao duc phan tich pho diem cac mon thi thpt quoc gia 2019
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Toán.

Tổng số thí sinh

878142

Điểm trung bình

5.64

Điểm trung vị

5.80

Số thí sinh đạt <=1 điểm

345

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

296273

(33.74%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.40

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Ngữ văn

bo giao duc phan tich pho diem cac mon thi thpt quoc gia 2019
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Ngữ văn.

Tổng số thí sinh

867937

Điểm trung bình

5.49

Điểm trung vị

5.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

1265

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

241615

(27.84%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh

bo giao duc phan tich pho diem cac mon thi thpt quoc gia 2019
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh

Tổng số thí sinh

789435

Điểm trung bình

4.36

Điểm trung vị

4.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

630

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

542666

(68.74%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

3.20

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Vật lý

bo giao duc phan tich pho diem cac mon thi thpt quoc gia 2019
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Vật lý

Tổng số thí sinh

334961

Điểm trung bình

5.57

Điểm trung vị

5.75

Số thí sinh đạt <=1 điểm

150

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

109259

(32.62%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.25

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Hóa

bo giao duc phan tich pho diem cac mon thi thpt quoc gia 2019
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Hóa

Tổng số thí sinh

338739

Điểm trung bình

5.35

Điểm trung vị

5.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

187

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

127745

(37.71%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Sinh

bo giao duc phan tich pho diem cac mon thi thpt quoc gia 2019
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Sinh

Tổng số thí sinh

333830

Điểm trung bình

4.68

Điểm trung vị

4.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

98

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

199281

(59.70%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

4.50

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử

bo giao duc phan tich pho diem cac mon thi thpt quoc gia 2019
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử

Tổng số thí sinh

569905

Điểm trung bình

4.30

Điểm trung vị

4.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

395

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

399016

(70.01%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

3.75

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Địa lý

bo giao duc phan tich pho diem cac mon thi thpt quoc gia 2019
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử

Tổng số thí sinh

562557

Điểm trung bình

6.00

Điểm trung vị

6.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

47

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

96714

(17.19%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân

bo giao duc phan tich pho diem cac mon thi thpt quoc gia 2019
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân

Tổng số thí sinh

494086

Điểm trung bình

7.37

Điểm trung vị

7.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

11

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

19568

(3.96%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

7.75

In bài viết

Truyền hình