Hội nghị công tác nhân quyền năm 2022 tại tỉnh Bình Phước nhằm góp phần bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh.
365 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh GS, PGS năm 2022 365 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh GS, PGS năm 2022
Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 356 ứng viên được các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2022.
Bình Phước và ba tỉnh của Campuchia ký kết Bản ghi nhớ về công tác Mặt trận Bình Phước và ba tỉnh của Campuchia ký kết Bản ghi nhớ về công tác Mặt trận
Ngày 26/10, tại TP. Đồng Xoài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bình Phước và Mặt trận đoàn kết phát triển các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tboung Khmum (Campuchia) đã ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2027 nhằm thắt chặt hơn nữa sự tin cậy về chính trị, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa các tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia.

Ngày 27/10 tại thành phố Đồng Xoài, Bình Phước, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền.

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố, cán bộ phụ trách công tác nhân quyền.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ khẳng định công tác nhân quyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Đây là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Việc tập huấn nhân quyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở cần được thực hiện thường xuyên để nâng cao và thống nhất nhận thức về vấn đề quyền con người.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Bình Phước khẳng định thời gian qua, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả; các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân… đang ngày càng được hoàn thiện để đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ich hợp pháp của công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nhận thức về vấn đề quyền con người của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự đầy đủ; chưa được tiếp cận sâu, rộng với các kiến thức nền về công tác nhân quyền dẫn đến công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền có nơi, có lúc đã vô tình tạo cớ để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, vu cáo.

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người.
Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên báo cáo các chuyên đề: Quyền con người và giới hạn quyền; Công tác nhân quyền trong tình hình mới và một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh và bảo vệ quyền con người; Công tác đấu tranh phản bác hoạt động xuyên tạc, tuyên truyền kích động chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền trên không gian mạng.

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Thông tư của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình mới, vận dụng những kiến thức tại Hội nghị để triển khai thực hiện trên thực tế, rà soát những vẫn đề còn tồn tại, bất cập để bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội đặc biệt là những cam kết ưu tiên của Việt Nam khi trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025; đồng thời chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện chủ động ngăn chặn hiệu quả âm mưu hoạt động của các đối tượng chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.

Cao Bằng: Hơn 3.000 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền năm 2022Cao Bằng: Hơn 3.000 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền năm 2022
Hà Nam tập huấn bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2022Hà Nam tập huấn bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2022
In bài viết

Truyền hình