Chuyên viên là một trong những ngạch công chức hành chính phổ biến nhất trong các cơ quan Nhà nước. Từ 1/7/2020, mức lương của chuyên viên sẽ điều chỉnh theo chính sách mới.
bang luong moi nhat cua chuyen vien nha nuoc ap dung tu 172020 Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2020
bang luong moi nhat cua chuyen vien nha nuoc ap dung tu 172020 Lương Bộ trưởng, sau đợt tăng từ 1/7 lên hơn 15 triệu đồng
bang luong moi nhat cua chuyen vien nha nuoc ap dung tu 172020
(Ảnh minh hoạ: Tuổi trẻ)

Theo Điều 42 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, chuyên viên là một trong số những ngạch công chức. Trong đó, ngạch chuyên viên được phân loại dựa vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

Hiện nay, lương của công chức vẫn được xếp theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Căn cứ Nghị định 204 năm 2004 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, lương của ngạch chuyên viên cao cấp được xếp theo lương của công chức A3.1; Chuyên viên chính được xếp theo lương của công chức A2.1; Chuyên viên được xếp theo lương của công chức A1.

Theo Nghị định 38 năm 2019 của Chính phủ, mức lương cơ sở hiện nay đang là 1,49 triệu đồng/tháng. Bắt đầu từ 01/7/2020 tới đây, mức lương cơ sở này sẽ tăng thêm 110.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 86 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Như vậy, chi tiết bảng lương của nhóm đối tượng này trong năm 2020 như sau:

bang luong moi nhat cua chuyen vien nha nuoc ap dung tu 172020
Hệ số lương của chuyên viên điều chỉnh từ 1/7/2020

Nguyên tắc xếp lương được quy định chi tiết tại Nghị định số 204 nêu trên như sau:

- Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính;

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo do bầu cử, bổ nhiệm nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó;

- Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì xếp lương chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất…

- Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm…

Đặc biệt: Khi mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng vào 01/7/2020 thì kéo theo đó là hàng loạt quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng theo như: Lương, phụ cấp, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

bang luong moi nhat cua chuyen vien nha nuoc ap dung tu 172020 Trường hợp nào được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển?

Theo Thông tư 03/2019/TT-BNV, viên chức được xác định trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện ...

bang luong moi nhat cua chuyen vien nha nuoc ap dung tu 172020 Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2020

Mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020, kéo theo đó là hàng loạt quyền lợi của cán bộ, công chức, viên ...

bang luong moi nhat cua chuyen vien nha nuoc ap dung tu 172020 Lương Bộ trưởng, sau đợt tăng từ 1/7 lên hơn 15 triệu đồng

Với cách tính mức lương cơ sở mới tăng 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7..

Truyền hình