Để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các điều kiện an toàn cho sản xuất, lưu thông, thị trường tiêu thụ giúp doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhanh chóng hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều biện pháp quyết liệt.
Kiều bào tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh hậu COVID-19 Kiều bào tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh hậu COVID-19
Hàng loạt giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam hậu COVID-19 được kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài đề đạt, chia sẻ.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hậu Giang: sẽ phát triển chi hội, hội viên, chú ý đến thành phần doanh nghiệp Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hậu Giang: sẽ phát triển chi hội, hội viên, chú ý đến thành phần doanh nghiệp
Vừa qua, tại Hậu Giang, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hậu Giang (Hội) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Huỳnh Văn Thảnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.

Theo kế hoạch, Bắc Giang sẽ đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích.

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, tỉnh Bắc Giang đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt.

Trong đó việc "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024" tiếp tục được thực hiện.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) thông qua các hình thức đa dạng; đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế, chính sách cuộc vận động để cộng đồng NVNONN nói chung và người Bắc Giang ở nước ngoài nói riêng biết và hiểu về chất lượng, tính ưu việt của sản phẩm, hàng hóa Việt, khả năng sản xuất, kinh doanh trong nước, phù hợp với từng địa bàn.

ds
Huy động người Bắc Giang ở nước ngoài giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh đến bạn bè quốc tế.

Phổ biến, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trong nước về vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, mẫu mã, quy cách 2 hàng hóa; quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm; cơ chế và thủ tục giải quyết khi xảy ra tranh chấp và hỗ trợ kịp thời về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của nước sở tại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương sáng người Việt Nam và kiều bào Bắc Giang thành đạt ở nước ngoài.

Xây dựng các chương trình, chuyên mục giới thiệu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của tỉnh bằng nhiều hình thức trên các kênh thông tin hướng vào NVNONN.

Tiếp tục cập nhật dữ liệu về cộng đồng người Bắc Giang ở nước ngoài, nghiên cứu xây dựng dữ liệu về các hội đoàn doanh nghiệp kiều bào ở các nước; Thường xuyên cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp xuất khẩu thế mạnh của tỉnh, các doanh nghiệp có nhu cầu kết nối, hợp tác, đưa sản phẩm ra nước ngoài phục vụ cho việc trao đổi thông tin và cung cấp cho các hiệp hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; Rà soát các sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm đã đạt các chứng nhận OCOP của tỉnh Bắc Giang để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm hàng Việt tại Bắc Giang đủ điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp Việt trong và ngoài nước bằng việc phối hợp với cộng đồng NVNONN, chính quyền sở tại trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh tại nước ngoài hàng năm nhằm giới thiệu, quảng bá hàng hóa Việt Nam, các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang và kết nối các doanh nghiệp người Bắc Giang và nước ngoài.

Thu thập thông tin, kết nối với các cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Trung tâm giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan, đơn vị xúc tiến thương mại, hoặc gửi hàng hóa đặc trưng của tỉnh, sản phẩm hàng hóa đã đạt các chứng nhận OCOP tham gia giới thiệu ở nước ngoài, đặc biệt là những nước có đông người Việt như: Hoa Kỳ, Úc, Nga, các nước Đông Âu, các nước khu vực ASEAN…

Triển khai quà tặng đối ngoại bằng các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh, có tiềm năng xuất khẩu dùng cho các hoạt động ngoại giao, phục vụ các hội, đoàn Việt Nam.

Mặt khác, thúc đẩy vai trò của các hội đoàn, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức của người Việt Nam ở nước ngoài như: Vận động các hiệp hội, hội đoàn, tổ chức, cá nhân, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, hội đồng hương tham gia giới thiệu, tiêu thụ và thiết lập các kênh phân phối hàng Việt Nam tại nước ngoài; vận động doanh nhân NVNONN, đặc biệt là doanh nhân gốc Bắc Giang ở nước ngoài tại các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị của người Việt trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh như: Thủ công mỹ nghệ, nông sản, các sản phẩm OCOP... vận động các doanh nhân, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tích cực chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến về tỉnh, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa trong nước.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động như: Nghiên cứu xây dựng và tổ chức các hoạt động dành cho người Bắc Giang ở nước ngoài và thân nhân, tạo sự gắn kết, giao lưu, trao đổi với kiều bào và thân nhân, tăng cường sự quan tâm, thu hút của thế hệ trẻ trong các hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh

Tỉnh Bắc Giang đề cao phát huy vai trò của các tổ chức Hội đồng hương Bắc Giang tại các nước và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, hội hữu nghị đối với công tác NVNONN.

Tích cực vận động kiều bào Bắc Giang thành lập mới các tổ chức Hội, câu lạc bộ ở nước ngoài theo luật pháp của nước sở tại, tham gia vào các tổ chức chung của cộng đồng NVNONN, tập trung vào các quốc gia trọng điểm: Đức, Pháp, Séc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga,...

ds
Các sản phẩm của tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp theo quy định của pháp luật trong các dịp sơ kết hoặc tổng kết nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức NVNONN có thành tích trong việc giới thiệu, hỗ trợ thiết lập kênh phân phối hàng Việt Nam nói chung và các sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Công khai, minh bạch về chính sách, quy định, thủ tục đầu tư và nhất quán trong thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường thông tin và tư vấn các vấn đề liên quan đến NVNONN để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của kiều bào trong quá trình đầu tư.

Để triển khai những hoạt động trên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hàng hóa Việt Nam, các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang đến đông đảo bà con kiều bào ở các quốc gia và kết nối các doanh nghiệp người Bắc Giang và nước ngoài.

Thông qua các Chi hội, Hội hữu nghị song phương quảng bá, kết nối các doanh nghiệp, cá nhân tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài nói chung, sản phẩm, hàng hóa chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang nói riêng tham gia giới thiệu, bán sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh.

Liên hiệp cũng làm đầu mối phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân để tăng cường hiểu biết, củng cố và phát triển quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân Bắc Giang, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với nhân dân các nước nhằm tăng cường quảng bá các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bắc Giang.

Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong thời kỳ mới Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong thời kỳ mới
Trước thềm Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương về công tác đối ngoại của Đảng.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia (Hội) lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: "Hội đã có những đóng góp tích cực vào tổng thể công tác đối ngoại của Việt Nam và là một nhịp cầu rất quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước". Tạp chí Thời Đại trân trọng gửi tới độc giả bài phát biểu sâu sắc, ý nghĩa này. (Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt)

In bài viết

Truyền hình