UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra Quyết định số 629/QĐ-UBND tiếp nhận viện trợ của dự án “Thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em dân tộc dễ bị tổn thương tại ba xã miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Adoptionscentrum (ACS – Thụy Điển) tài trợ với tổng vốn dự án là 974.052.300 đồng
Tình nguyện “gieo mầm hạnh phúc” cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng Tình nguyện “gieo mầm hạnh phúc” cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng
Giáo dục sớm: Hành trang vững bước tới trường cho trẻ em dân tộc thiểu số Giáo dục sớm: Hành trang vững bước tới trường cho trẻ em dân tộc thiểu số

Dự án nhằm mục tiêu đảm bảo quyền trẻ em tại 03 xã: Hồng Vân, Quảng Nhâm, Hồng Thượng của huyện A Lưới. Đây là những trẻ em người dân tộc không được gia đình chăm sóc đầy đủ hoặc có nguy cơ bị bỏ rơi.

ACS – Thụy Điển tài trợ 974 triệu đồng cho trẻ em dân tộc tại ba xã miền núi huyện A Lưới
Trẻ em vùng dân tộc thiểu số cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa (ảnh tư liệu).

Dự án kỳ vọng sẽ cải thiện năng lực thiết kế các chương trình và các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao kiến thức về quyền trẻ em và mô hình quyền trẻ em của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng đội huyện A Lưới; Cha mẹ người dân tộc (có con từ 16 tuổi trở xuống) có khả năng thực hiện và yêu cầu các bên chịu trách thực hiện các quyền được bảo vệ không bị xâm hại và bạo hành của trẻ em; Trẻ em tại 18 xã của huyện A Lưới tiếp cận các cơ hội nâng cao kiến thức về quyền trẻ em và các kỹ năng để tăng cường thực hiện quyền được bảo vệ không bị xâm hại, bạo hành trong nhà trường.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

ChildFund: Giúp 250 trẻ em dân tộc thiểu số tham gia làm phim ChildFund: Giúp 250 trẻ em dân tộc thiểu số tham gia làm phim
Plan và Bộ Ngoại giao Nhật Bản hỗ trợ 560.000 USD cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số Việt Nam Plan và Bộ Ngoại giao Nhật Bản hỗ trợ 560.000 USD cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số Việt Nam
In bài viết

Truyền hình