Ngày 6/4, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa uỷ quyền Chính phủ, gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Theo đó, khoảng 20 triệu người thuộc 6 nhóm đối tượng sẽ được tham gia gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng này, bao gồm các nhóm đối tượng dưới đây:
In bài viết

Truyền hình