4 tháng đầu năm 2022, đã có 5 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD (cà phê, gạo, nhóm rau quả, tôm, sản phẩm gỗ).
Dệt may - điểm sáng trong Dệt may - điểm sáng trong "bức tranh" xuất khẩu quý I/2022
Xuất khẩu gỗ của Việt Nam đạt gần 4 tỷ USD trong quý I/2022 Xuất khẩu gỗ của Việt Nam đạt gần 4 tỷ USD trong quý I/2022

Theo số liệu từ Bộ Công thương, trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 17,9 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 7,4 tỷ USD, tăng 10,5%.

Cà phê là một trong 5 mặt hàng nông sản xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet
Cà phê là một trong 5 mặt hàng nông sản xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet

Nhóm các mặt hàng lâm sản chính đạt gần 5,9 tỷ USD, tăng 4,9%; thủy sản ước đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 43,7%; chăn nuôi ước đạt 105,4 triệu USD, giảm 19,0%; xuất khẩu đầu vào sản xuất khoảng 883 triệu USD, tăng 70,7%, trong đó, tăng mạnh nhất là phân bón với giá trị xuất khẩu khoảng 439 triệu USD, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã có 5 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD (cà phê, gạo, nhóm rau quả, tôm, sản phẩm gỗ). Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: Cà phê, cao su, hồ tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn, cá tra, tôm, gỗ và các sản phẩm gỗ.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu cà phê đạt gần 1,7 tỷ USD (tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái); cao su đạt khoảng 869 triệu USD (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái); hồ tiêu khoảng 367 triệu USD (tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái); sắn và sản phẩm sắn đạt 574 triệu USD (tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái), cá tra đạt 894 triệu USD (tăng 89,6% so với cùng kỳ năm ngoái); tôm đạt trên 1,3 tỷ USD (tăng 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái); gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 5,5 tỷ USD (tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái); mây, tre, cói thảm đạt 339 triệu USD (tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái).

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt với kim ngạch đạt gần 4,9 tỷ USD (chiếm 27,3% thị phần), trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 68,2% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tại thị trường này. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3,2 tỷ USD (chiếm 18,1% thị phần) với kim ngạch xuất khẩu nhóm cao su chiếm 22,4% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Đứng thứ ba là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD (chiếm 7,1%) và xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất (chiếm 44,0% giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản). Vị trí thứ tư là thị trường Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 822 triệu USD (chiếm 4,6%) và xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất (chiếm 43,9% giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản).

Tháng 4/2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước trên 4,8 tỷ USD, tăng 11,2% so với tháng 4/2021, giảm 2,6% so với tháng 3/2022, trong đó giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính khoảng 1,9 tỷ USD, lâm sản chính ước gần 1,6 tỷ USD, thủy sản đạt gần 1,1 tỷ USD và chăn nuôi đạt 29,7 triệu USD,…

Rau và gia vị Việt rộng đường sang châu Âu Rau và gia vị Việt rộng đường sang châu Âu
Quảng bá nông sản, thực phẩm Việt tại Tuần hàng Việt Nam tại Anh năm 2022 Quảng bá nông sản, thực phẩm Việt tại Tuần hàng Việt Nam tại Anh năm 2022
In bài viết

Truyền hình