Việt Nam hiện có 10 Vườn Di sản ASEAN. Đây là các khu bảo tồn được lựa chọn trong khu vực ASEAN, được biết đến với sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái độc đáo, sự hoang dã và các giá trị nổi bật, có tầm quan trọng đặc biệt. Các Vườn Di sản được đánh giá cao nhất vì tầm quan trọng của chúng như các khu bảo tồn để duy trì quá trình sinh thái và hệ thống hỗ trợ sự sống bảo tồn sự đa dạng di truyền đảm bảo các loài sử dụng bền vững và các hệ sinh thái duy trì những vùng hoang dã có giá trị về danh lam thắng cảnh, du lịch sinh thái, nghiên cứu và văn hóa, giáo dục...
Lễ hội Bà Thu Bồn được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Bà Thu Bồn được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia
Hội An: “Làm mới” di sản để thu hút khách Hội An: “Làm mới” di sản để thu hút khách
10 Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam
Hà Nội lên kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội lên kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể
Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, nhân dân nhằm huy động nguồn lực cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.
“Huế đem đến cho tôi nhiều thử thách thú vị” “Huế đem đến cho tôi nhiều thử thách thú vị”
ThS. Andrea Teufel (CHLB Đức) nhận tôn vinh Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Gần 19 năm tâm huyết với công việc bảo tồn di sản Huế, Andrea Teufel - thạc sĩ bảo tồn và phục hồi xem Huế như là quê hương thứ hai. Là một trong những chuyên gia hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức tham gia trùng tu, bảo tồn khu di sản Huế, bà và cộng sự đã đạt được giải ba giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh; đồng thời, đạt giải ba giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ toàn quốc năm 2018 và được vinh danh là một trong những trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu Thừa Thiên Huế năm 2019.
In bài viết

Truyền hình