Thu ngân sách tháng đầu năm 2018 tăng 5,2%

06/02/2018 15:47

TĐO - Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2018 tăng khoảng 5,2% so với cùng kỳ, trong khi chi NSNN dừng ở con số 6% dự toán, góp phần đảm bảo cân đối ngân sách tháng đầu năm.

Thu ngân sách tháng đầu năm 2018 tăng 5,2%

Cụ thể, tổng thu NSNN tháng 1/2018 ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán.

Ảnh minh họa

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 95,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán, bằng 98,6% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của DNNN), số thu nội địa còn lại ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, bằng 9,3% dự toán, tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2017.

Một điểm đặc biệt là nhiều khoản thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2% so cùng kỳ năm 2017; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt tăng 5,7%; thuế Thu nhập cá nhân tăng 7,2%; thuế Bảo vệ môi trường tăng 15,7%; các loại phí, lệ phí tăng 6%.

Sản lượng dầu thô thanh toán tháng 1 đạt 1 triệu tấn, bằng 8,8% kế hoạch. Nhờ vâ%3ḅy, thu ngân sách từ dầu thô ước đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11,4% dự toán, tăng 48,6% so cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017, chủ yếu nhờ hoạt đô%3ḅng xuất nhập khẩu trong tháng 1/2018 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó kim ngạch nhâ%3ḅp khẩu mô%3ḅt số mặt hàng chủ yếu (máy vi tính, sản phẩm điê%3ḅn tử và linh kiê%3ḅn; sắt thép các loại; xăng dầu...) tăng so với cùng kỳ. Sau khi hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ (8 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán.

Ảnh minh họa

Tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2018 ước đạt 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 6% dự toán, tâ%3ḅp trung đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 80% tổng số chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 15,5% tổng chi).

Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Trong tháng 1/2018, Chính phủ vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng phát hành đạt 16.555 tỷ đồng, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán và trả nợ gốc của ngân sách trung ương. Dự kiến cả năm Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành trên 275 nghìn tỷ đồng, tập trung vào kỳ hạn từ 5-10 năm.

Về thực hiện nghĩa vụ trả nợ, ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 1/2018 là 21.373 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 16.176 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 5.197,4 tỷ đồng.

Thống kê về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2017 (tới thời điểm 31/1/2018) và kế hoạch năm 2018, Bộ Tài chính cho biết con số ước đạt 299.507 tỷ đồng, bằng 83,9% tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Cụ thể: Vốn NSNN (không bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) là 285.707 tỷ đồng; trong đó các bộ, ngành Trung ương là 70.493 tỷ đồng; các địa phương là 215.213 tỷ đồng. Vốn trái phiếu Chính phủ là 13.800 tỷ đồng.

Đối với thực hiện kế hoạch năm 2018, do đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi đạt thấp; trong tháng 1 chủ yếu là hoàn thiê%3ḅn hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2017.

Hương Mai

 

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll