Ngày 10/5, đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác toàn diện cho chương trình liên kết giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ, tay nghề cao và nâng cao trình độ và ngôn ngữ Hàn Quốc giữa Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) và trường Đại học Songgok (Hàn Quốc).
Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) kí kết hợp tác đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) kí kết hợp tác đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao
Công hội điện tử công nghiệp Đài Loan (Công hội điện tử Đài Loan) và Hiệp hội phát triển kinh tế văn hóa giáo dục Đài Việt (Hiệp hội Đài Việt) vừa ký kết biên bản hợp tác về đào tạo nguồn nhân tài theo chính sách Tân Hướng Nam.
VKBIA hợp tác IUH phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM VKBIA hợp tác IUH phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM
Tại TP.HCM, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH).

Được biết, trong ba đột phá đươc đề cập trong văn kiện ĐH lần thứ XIII của Đảng gồm hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội đã được đề cập rất rõ, và mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp tục khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ là xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo; coi trọng phát triển nguồn lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài...

Do vậy việc kết nối mạng lưới chuyên gia, tri thức, doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng của đất nước đang ngày một mang tính cấp thiết hơn.

Nhằm hiện thực hóa hơn nữa sự liên kết có ý nghĩa, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với trường Đại học Songgok (Hàn Quốc) nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề cao và có hiểu biết văn hóa, ngôn ngữ tiếng Hàn.., đáp ứng cho việc nguồn nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp sản xuất và những lĩnh vực mà xã hội Việt Nam và Hàn Quốc đang cần đến.

VKBIA – Đại học Songgok (Hàn Quốc) liên kết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
VKBIA – Đại học Songgok (Hàn Quốc) liên kết giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hai nước.

Đồng thời VKBIA và Songgok sẽ đồng thời phát triển và xây dựng hệ thống giáo dục và đào tạo; trong đó có xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo giảng viên cho Việt Nam, chuyên về văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc, có áp dụng mô hình đào tạo và giáo dục tiên tiến của Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Ông Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chủ trương của Chính phủ trong việc xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp" rất phù hợp với việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Để có thể đạt được mục tiêu trên, nền kinh tế thị trường phải giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực xã hội, kết hợp được trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển bền vững, hội nhập thành công.

Để thực hiện được mục tiêu đó thì Việt Nam cần phát triển nguồn nhân lực có trình độ và chất lương, đáp ứng được xã hội đang cần đến, đồng thời tận dụng thời cơ và tăng tốc đột phá trong cuộc Cách mạng 4.0, phát triển và thúc đẩy các ngành khoa học công nghệ, thương mại và dịch vụ trọng tâm.

Và trong đó cần coi việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong đột phá quan trọng nhất. Và với những thành tựu nhất định về giáo dục liên quan đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Hàn Quốc trong những năm qua là một mô hình tốt để Việt Nam có thể liên kết và cùng đồng hành.

VKBIA – Đại học Songgok (Hàn Quốc) liên kết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Buổi ký kết đáp ứng cho việc nguồn nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp sản xuất và những lĩnh vực mà xã hội Việt Nam và Hàn Quốc đang cần đến.

GS. Wang Duk Yang – Hiệu trưởng trường Đại học Songgok (Hàn Quốc) phát biểu ý kiến: "Tôi hi vọng việc hợp tác giữa VKBIA và SONGGOK sẽ mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực cho việc phát triển giữa các bên, đồng thời góp phần cho việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trong thời gian tới cho Việt Nam và Hàn Quốc".

Thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Phần Lan Thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Phần Lan
Diễn đàn về Giáo dục Phần Lan mang tên “Finnish Education Bootcamp” vừa diễn ra vào ngày 21/3, tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi một số nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa hai nước.
Việt Nam - Nhật Bản hợp tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Nhật Bản hợp tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN) và Đại học Đại Nam vừa tổ chức Lễ kí kết hợp tác chiến lược thành lập Viện đào tạo quốc tế Việt Nhật (VJII).

In bài viết

Truyền hình