Ngày 30/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin trường TH&THCS Bồ Sao đủ GV đứng lớp, đạt 1,6 GV/lớp vẫn thu tiền học 2 buổi/ngày; trường Mầm non Bình Dương có khoảng hơn 1 tỷ đồng thu các khoản thoả thuận với phụ huynh học sinh không nộp vào tài khoản tiền gửi  Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại.

Ngày 29/10/2019, báo Thời Đại điện tử có tin bài “Dấu hiệu lạm thu tại trường TH&THCS Bồ Sao, tỉnh Vĩnh Phúc?” phản ánh: cấp Tiểu học trường TH &THCS Bồ Sao, tỉnh Vĩnh Phúc đủ giáo viên đứng lớp, đạt 1,6 GV/lớp vẫn thu tiền học 2 buổi/ngày; trường Mầm non Bình Dương, tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng hơn 1 tỷ đồng tiền thu các khoản thoả thuận với phụ huynh học sinh không nộp vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại.

vinh phuc ubnd huyen vinh tuong chi dao kiem tra viec thu quan ly cac khoan thu cua nha truong

Văn bản số 2720/UBND-VP ngày 30/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi báo Thời Đại điện tử thông tin phản ánh, ngày 30/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2720/UBND-VP gửi Phòng GD&ĐT về việc báo cáo, giải trình, đề xuất xử lý thông tin phản ánh của phóng viên cơ quan Báo chí (gọi tắt là văn bản số 2720/UBND-VP).

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2720/UBND-VP như sau: “Yêu cầu Phòng GD&ĐT kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin; báo cáo Chủ tịch UBND huyện bằng văn bản về nội dung bài báo nêu; đồng thời đề xuất biện pháp xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định; báo cáo, đề xuất trước ngày 05/11/2019.

vinh phuc ubnd huyen vinh tuong chi dao kiem tra viec thu quan ly cac khoan thu cua nha truong
Ông Phan Trung Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường cung cấp cho PV Tờ trình số 10/TT-TH&THCS ngày 16/9/2019 của trường TH & THCS Bồ Sao (trang 2- ảnh Minh Sơn chụp ngày 17/10/2019).

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Thanh tra huyện kiểm tra việc thu, quản lý các khoản thu của các nhà trường; đề xuất biện pháp xử lý sai phạm theo quy định (nếu có).

Đồng chí Lê Chí Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện – Phụ trách lĩnh vực GD&ĐT chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các nội dung trên; chỉ đạo Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung làm việc với phóng viên báo chí theo quy định…".

vinh phuc ubnd huyen vinh tuong chi dao kiem tra viec thu quan ly cac khoan thu cua nha truong
Bà Đặng Thị Hường – Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Dương cung cấp cho PV Kế hoạch số 06/KH-TrMN ngày 19/9/2019 của nhà trường (trang 2 - ảnh Minh Sơn chụp ngày 17/10/2019).

Qua đây, thấy rằng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, xác minh vụ việc. Vậy, tới đây, kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề nêu trên của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường như thế nào?.

In bài viết

Truyền hình