Theo quy định cấp Tiểu học đủ 1,5 GV/lớp không thu tiền học 2 buổi/ngày, chỉ thực hiện thu chưa bố trí đủ giáo viên dạy 2 buổi/ngày (1,50 GV/lớp); nhưng cấp Tiểu học trường TH &THCS Bồ Sao, tỉnh Vĩnh Phúc đủ giáo viên đứng lớp, đạt 1,6 GV/lớp vẫn thu tiền học 2 buổi/ngày. Còn trường Mầm non Bình Dương, tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng hơn 1 tỷ đồng tiền thu các khoản thoả thuận với phụ huynh học sinh không nộp vào tài khoản tiền gửi Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại. Vậy, việc này có vi phạm gì?
dau hieu lam thu tai truong th va thcs bo sao tinh vinh phuc

Trường Tiểu học và THCS Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dấu hiệu lạm thu hàng trăm triệu tiền học 2 buổi/ngày?

Ngày 17/10/2019, làm việc với phòng viên (PV) liên quan đến thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2019 – 2020, ông Phan Trung Hiếu - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Năm học 2019 – 2020 nhà trường có tổng 496 học sinh (HS), trong đó có 296 HS cấp Tiểu học và 200HS cấp THCS. Hiện nay, nhà trường đã triển khai thu các khoản theo tờ trình đã được UBND xã Bồ Sao và Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường phê duyệt.

Hiệu trưởng nhà trường Phan Trung Hiếu thông tin thêm: Hiện nay, cấp Tiểu học nhà trường có 19 giáo viên (GV), trong đó có 4 GV hợp đồng huyện, được huyện chi trả lương. Nhưng, năm học này, nhà trường có 3 GV nghỉ thai sản, chỉ còn 16 GV đứng lớp, tỷ lệ GV đứng lớp là 1,6 GV/lớp và có GV Tiếng phải dạy tăng cường một số tiết cho cấp THCS và trường Tiểu học khác. Theo quy định, đủ GV dạy học buổi 2 là 1,5 GV/lớp.

dau hieu lam thu tai truong th va thcs bo sao tinh vinh phuc
Ông Phan Trung Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường cung cấp cho PV Tờ trình số 10/TT-TH&THCS ngày 16/9/2019 của trường TH & THCS Bồ Sao (trang 1- ảnh Minh Sơn chụp ngày 17/10/2019).

Khi PV hỏi cấp Tiểu học nhà trường sau khi trừ 3 GV nghỉ thai sản, thì tỷ lệ giáo viên đứng lớp còn 1,6 GV/lớp, mà nhà trường thu tiền học 2 buổi/ngày có đúng quy định, đúng hướng dẫn không?. Hiệu trưởng trường TH & THCS Bồ Sao Phan Trung Hiếu không trả lời thu đúng hay thu sai, mà nói: “Cái này mình sẽ hỏi lại Phòng Giáo dục. Nếu đúng thì thu tiếp; còn nếu sai thì trả lại, không thu nữa”.

Theo tờ trình số 10/TT-TH&THCS ngày 16/9/2019 của trường TH & THCS Bồ Sao cho thấy khoản thu phục vụ HS tiền học 2 buổi/ngày là 7.000 đồng/buổi/hs. Vậy, năm học 2019 – 2020, cấp Tiểu học của trường TH & THCS Bồ Sao thu tiền học 2 buổi/ngày khoảng 300 triệu đồng/năm học (296 HS x 7.000 đồng/1 buổi/HS x 18 buổi/1 tháng x 9 tháng) có đúng quy định, đúng hướng dẫn không? Vấn đề này, cần được Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường kiểm tra, làm rõ.

dau hieu lam thu tai truong th va thcs bo sao tinh vinh phuc
Ông Phan Trung Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường cung cấp cho PV Tờ trình số 10/TT-TH&THCS ngày 16/9/2019 của trường TH & THCS Bồ Sao (trang 2- ảnh Minh Sơn chụp ngày 17/10/2019).

Trao đổi qua điện thoại với PV ngày 23/10/2019 về việc cấp Tiểu học của trường TH&THCS Bồ Sao năm học 2019 – 2020, đạt tỷ lệ GV đứng lớp là 1,6 GV/lớp có được thu tiền học 2 buổi/ngày không? Ông Dương Xuân Tiến – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: “Đúng quy định là không được thu nữa”.

Đủ 1,5 GV/lớp không thu tiền học 2 buổi/ngày

Theo điểm b, khoản 3, điều 6 Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, quy định:

Điều 6. Định mức số lượng người làm việc trong trường phổ thông cấp Tiểu học:…b/ Trường tiểu học dạy học 2 buổi trong ngày; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp Tiểu học được bố trí tối đa 1,50 giáo viên (GV) trên một lớp.

dau hieu lam thu tai truong th va thcs bo sao tinh vinh phuc
Văn bản số 15/UBND-GD&ĐT ngày 03/01/2018 của UBND huyệnn Vĩnh Tường về việc thực hiện nghiêm quy định các khoản thu trong nhà trường (trang 2).

Còn ông Lê Chí Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu tại văn bản số 15/UBND-GD&ĐT ngày 03/01/2018 về việc thực hiện nghiêm quy định các khoản thu trong nhà trường: “Riêng thu tiền học 2 buổi/ngày cấp Tiểu học, các trường Tiểu học lưu ý chỉ thực hiện thu chưa bố trí đủ giáo viên dạy 2 buổi/ngày (1,50 GV/lớp),các trường vận dụng mức thu tiền tiền dạy thêm, học thêm theo quy định của UBND tỉnh đối với buổi học thứ 2 cho các lớp còn thiếu giáo viên… Nếu trường đã đủ định mức 1,50 GV/lớp (kể cả giáo viên hợp đồng) thì không được thu tiền của học sinh học 2 buổi/ngày”.

Được biết, UBND huyện Vĩnh Tường có văn bản số 315/GD&ĐT ngày 05/8/2019 hướng dẫn các khoản thu trong trường học năm học 2019 - 2020; trong đó có nêu: các nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn Văn bản số 2186/UBND-GD&ĐT ngày 06/9/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc hướng dẫn các khoản thu trong trường học.

Theo văn bản số 2186/UBND-GD&ĐT ngày 06/9/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường; trong đó có hướng dẫn thu tiền học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học: Mức thu: đối với học buổi thứ 2 cho các lớp còn thiếu giáo viên, mức thu tối đa bằng 50% mức thu học thêm đối với chương trình trung học cơ sở (tương đương với 1% mức lương cơ bản)”.

dau hieu lam thu tai truong th va thcs bo sao tinh vinh phuc
Trường Mầm non Bình Dương, xã huyện Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hơn 1 tỷ đồng tiền thu thoả thuận không nộp vào Kho bạc nhà nước?

Ngày 17/10/2019, làm việc với PV, bà Đặng Thị Hường – Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Dương, huyện Vĩnh Tường cho biết: Năm học 2019 – 2020 nhà trường có 739 HS; nhà trường đã triển khai thu các khoản…“Hiện nay, nhà trường có 6 cán bộ quản lý, trong đó có 1 Hiệu trưởng và 5 Phó Hiệu trưởng. Theo quy định thì nhà trường đang thừa mấy Phó Hiệu trưởng liền…”, bà Đặng Thị Hường tiết lộ.

Liên quan đến các khoản thu thoả thuận của trường Mầm non Bình Dương khoảng hơn 1 tỷ đồng/1 năm học, như các khoản: mua đồ dùng bán trú học sinh; chi trả lương nhân viên cấp dưỡng; tiền ăn và phục vụ bán trú; tiền nước uống…nhà trường có nộp vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để quản lý thu, chi không?. Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Dương Đặng Thị Hường khẳng định: “Toàn bộ các khoản thu theo kế hoạch của nhà trường không nộp một cái gì vào Kho bạc, ngoài tiền học phí mới nộp vào Kho bạc. Các khoản thu thoả thuận nhà trường không nộp vào Kho bạc, nhà trường tự quản lý, thanh toán bằng tiền mặt hết…”.

dau hieu lam thu tai truong th va thcs bo sao tinh vinh phuc

Bà Đặng Thị Hường – Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Dương cung cấp cho PV Kế hoạch số 06/KH-TrMN ngày 19/9/2019 của nhà trường (trang 1 - ảnh Minh Sơn chụp ngày 17/10/2019).

Ngày 25/10/2019, trao đổi với PV về việc các khoản thu thoả thuận với phụ huynh học sinh, nhà trường sau khi thu tiền có phải nộp vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để quản lý thu, chi không? Ông Lương Anh Điệp – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc không trả lời phải nộp hay không, mà hồn nhiên nói: “Cái này tới phải hỏi lại bên chuyên môn, mình không nắm kỹ món đấy”.

Tài khoản giao dịch của đơn vị sự nghiệp như thế nào?

Theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2016 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó có ghi:

“Về tài khoản giao dịch theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, được hướng dẫn như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện thu, chi qua Kho bạc Nhà nước đối với các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, gồm: kinh phí ngân sách nhà nước cấp; các khoản thu, chi phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các khoản khác của ngân sách nhà nước (nếu có).

2. Đơn vị sự nghiệp được mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ”.

dau hieu lam thu tai truong th va thcs bo sao tinh vinh phuc
Bà Đặng Thị Hường – Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Dương cung cấp cho PV Kế hoạch số 06/KH-TrMN ngày 19/9/2019 của nhà trường (trang 2 - ảnh Minh Sơn chụp ngày 17/10/2019).

Vậy tới đây, UBND huyện Vĩnh Tường và Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường sẽ kiểm tra, rà soát các vấn đề nêu trên; đồng thời biện pháp xử lý sai phạm (nếu có) như thế nào?

In bài viết

Truyền hình