Hiệp định song phương đầu tiên về bảo hiểm xã hội (BHXH) giữa Việt Nam và Hàn Quốc vừa được ký kết. Đây là cơ sở đảm bảo quyền lợi của người lao động hai nước khi làm việc ở nước kia, tránh việc đóng hai lần BHXH.
Việt Nam -Hàn Quốc Việt Nam -Hàn Quốc "nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới"
Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam và Hàn Quốc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam và Hàn Quốc

Sáng 14/12/2021, tại Thủ đô Seounl, Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc KWON DEOK CHEOL đã Ký hiệp định song phương về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

 Việt Nam – Hàn Quốc lần đầu tiên ký kết hiệp định về bảo hiểm xã hội
Việt Nam – Hàn Quốc lần đầu tiên ký kết hiệp định về bảo hiểm xã hội

Bảo vệ quyền lợi BHXH cho người lao động

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực lao động - việc làm. Số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc đến làm việc tại Việt Nam ngày càng tăng và đều có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp của cả hai nước; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ cũng được bảo vệ bởi luật pháp của hai nước, trong đó có quyền và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Trong trường hợp giữa các quốc gia không có Hiệp định song phương hay đa phương về BHXH thì việc thụ hưởng lương hưu khi người lao động về hưu sẽ rất khó khăn. Có trường hợp không thực hiện được do không có sự liên thông, kết nối hay công nhận lẫn nhau giữa các hệ thống bảo hiểm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, để bảo vệ quyền lợi của người lao động và thực hiện pháp luật của hai nước về BHXH, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán Hiệp định song phương về BHXH.

Hai bên công nhận lẫn nhau về thời gian đóng BHXH

Hiệp định đã được hai bên thống nhất gồm 5 Phần với 24 Điều. Trong đó quy định về phạm vi áp dụng liên quan tới chế độ hưu trí và tử tuất theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 của Việt Nam và Luật Hưu trí quốc gia của Hàn Quốc; quy định nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa công dân Việt Nam và Hàn Quốc làm việc trên lãnh thổ nước kia như đối với công dân nước sở tại trong việc xác định các điều kiện đóng, hưởng, chi trả các chế độ BHXH.

Một trong những nội dung quan trọng của Hiệp định là quy định cách tính thời gian làm căn cứ để xác định chế độ hưu trí đối với người lao động là tính tổng thời gian mà người lao động đã tham gia đóng BHXH ở cả hai nước (cộng dồn) và cách tính các chế độ bảo hiểm là căn cứ theo luật pháp của mỗi nước.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội với Bộ trưởng Hàn Quốc với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội với Bộ trưởng Hàn Quốc với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Hiệp định được ký kết sẽ tránh việc đóng hai lần BHXH; đồng thời, thời gian đóng BHXH sẽ được hai bên công nhận lẫn nhau. Cụ thể, thời gian tham gia đóng BHXH của người lao động là công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc được tính là tổng thời gian mà người lao động đó đã tham gia đóng BHXH ở Việt Nam và Hàn Quốc. Tổng thời gian này là căn cứ để Quỹ BHXH Việt Nam và Quỹ Hưu trí quốc gia Hàn Quốc xét người lao động hưởng chế độ lương hưu.

Mức hưởng chế độ mà Quỹ BHXH của mỗi nước chi trả cho người lao động khi về hưu sẽ căn cứ vào thời gian và mức đóng mà người lao động đã đóng vào quỹ đó. Công thức tính được quy định theo luật pháp của mỗi nước.

Hiệp định sẽ có hiệu lực từ ngày thứ nhất của tháng thứ hai kể từ tháng mà mỗi Bên nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của bên kia.

Khi Hiệp định có hiệu lực, quyền lợi về BHXH của người lao động Việt Nam khi đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc (cũng như người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam) sẽ được bảo đảm bởi luật pháp của cả hai nước và thời gian để làm căn cứ xét hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động Việt Nam có thời gian làm việc tại Hàn Quốc sẽ được bình đẳng như những người lao động Việt Nam khác.

Về mức hưởng, người lao động sẽ được hưởng đầy đủ, bình đẳng căn cứ theo cách tính mức thụ hưởng theo quy định của luật pháp mỗi nước theo nguyên tắc đóng - hưởng. Theo Hiệp định, việc đóng và hưởng được thực hiện theo nguyên tắc là người lao động đóng BHXH ở đâu thì hưởng ở đó và mức hưởng được xác định bởi thời gian và mức mà người lao động đã đóng vào quỹ BHXH tại nước đóng. Bởi vậy, việc thực hiện Hiệp định sẽ không có tác động đến vấn đề thu - chi tài chính của quỹ BHXH của bên nào.

Hiệp định cũng được cho là sẽ đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động trong việc tiếp cận cơ hội việc làm.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam
Chính sách bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh COVID-19 Chính sách bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh COVID-19
In bài viết

Truyền hình