Trong khi đại bàng vung chân tóm đại lấy một trong số những con chim đông đúc, con cá sấu cũng nhân cơ hội này chộp lại một vài con chim trảu bay quá sát mặt nước.
Video: Quỵt tiền rồi kéo đồng bọn tới tưới xăng đốt cửa hàng Video: Quỵt tiền rồi kéo đồng bọn tới tưới xăng đốt cửa hàng
Video: Đạo chích trộm xe tải giao hàng trong tích tắc Video: Đạo chích trộm xe tải giao hàng trong tích tắc

Nguồn: BBC

Chim trảu Merops Nubicoides tập trung làm tổ trên một vách đất. Càng đông chim bay đến, sự cạnh tranh vị trí làm tổ tốt nhất càng nhiều lên.

Các cuộc chiến khiến chúng mất nước, chúng cần uống nước. Nhưng dưới nước là cá sấu luôn rình rập chờ cơ hội. Mối nguy hiểm của chim trảu không chỉ đến từ phía dưới, mà còn đến từ phía trên.

Đại bàng cá châu Phi cũng đang chăm chú quan sát. Chúng là những kẻ săn mồi quen mặt ở vùng đất này. Để kích động đàn chim, con đại bàng lượn lờ sát những cái hang trên vách núi. Chiến thuật của nó là đuổi những con mồi ra khỏi hang ổ và tóm chúng ở trên không.

Và trong lúc đàn chim đang nháo nhác, con đại bàng vung chân tóm đại lấy một trong số những con chim đông đúc. Không chỉ có đại bàng, con cá sấu cũng nhân cơ hội này chộp lại một vài con chim trảu bay quá sát mặt nước.

Video: Thú vị cảnh rắn độc vật vã "thịt" chú ốc sên Video: Thú vị cảnh rắn độc vật vã "thịt" chú ốc sên
Video: Đạo chích mò vào đám tang trộm thùng phúng điếu Video: Đạo chích mò vào đám tang trộm thùng phúng điếu
In bài viết

Truyền hình