Con vật đáng thương ra sức chống cự nhưng không thể thoát khỏi cú chích điện bất ngờ của hai tên trộm.
In bài viết

Truyền hình