Nhiều doanh nghiệp “bỏ của chạy lấy người” để cho hàng loạt resort chưa thành hình phơi nắng phơi mưa tạo nên những hình ảnh ghê rợn tại khu vực Long Sơn – Suối Nước.

Thành phố resort "ma" ven biển Bình Thuận

M.K - Luyên Nguyễn

In bài viết

Truyền hình