UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 2722/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bình Định tặng quà cho 115 lưu học sinh Lào tại Đại học Quy Nhơn Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bình Định tặng quà cho 115 lưu học sinh Lào tại Đại học Quy Nhơn
Sáng 10/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định (Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bình Định) phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt - Lào, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã đến thăm và tặng quà cho 115 lưu học sinh Lào đang học tập tại Đại học Quy Nhơn.
Liên hiệp Hữu nghị Đồng Tháp đồng hành cùng sinh viên Lào, Campuchia vượt qua đại dịch COVID-19 Liên hiệp Hữu nghị Đồng Tháp đồng hành cùng sinh viên Lào, Campuchia vượt qua đại dịch COVID-19
Ngày 11/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, động viên 54 em lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đây là những lưu học sinh đang trong thời gian nghỉ hè, không có điều kiện để trở về nước do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19
UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu HUFO tập trung thực hiện 4 nội dung chính
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ - một trong những hoạt động giao lưu nhân dân được tổ chức thường niên, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

Với Kế hoạch này, UBND thành phố hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, UBND thành phố Thủ Đức và các đơn vị có liên quan về vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở trung ương và ở địa phương, cụ thể là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) trong công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng thời, tranh thủ nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực việc thúc đẩy các quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân thành phố với nhân dân các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển, tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả".

Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HUFO trong tình hình mới, theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các hoạt động vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng như công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại.

Tích cực củng cố, xây dựng HUFO cùng các tổ chức thành viên vững mạnh; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đầu tư xây dựng các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để HUFO và các tổ chức thành viên phát huy vai trò, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu tập trung thực hiện 04 nội dung chính, bao gồm:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư đến các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị của Thành phố, nhằm thống nhất về nhận thức, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đối mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hữu nghị trong tình hình mới.

Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện các cơ sở pháp lý nhằm phát huy vai trò của HUFO, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn TP.

Thứ ba, thực hiện nhất quán chủ trương tiếp tục mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước, trên cơ sở phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống vốn có. Chú trọng phát triển quan hệ ổn định, có chiều sâu với các tổ chức nhân dân của các nước láng giềng, các nước trong khu vực ASEAN và các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Duy trì, thúc đẩy quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thiện chí với nước ta và với TP.HCM.

Thứ tư, Liên hiệp hữu nghị TP.HCM xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này để triển khai thực hiện.

Kế hoạch số 2722 của UBND thành phố cũng nêu rõ yêu cầu, phải tập trung xác định các nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn (ngắn hạn và dài hạn). Chú trọng nội dung chính trị trong các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên cũng như của các sở ban ngành, UBND các quận - huyện, thành phố Thủ Đức; chú ý tạo điều kiện để Liên hiệp hữu nghị thể hiện rõ vai trò tham mưu chính trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân của TP.

UBND thành phố đề nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò được phân công, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện hoặc lồng ghép nội dung liên quan trong kế hoạch thực nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị hàng năm, đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả những nội dung chính, trọng tâm của kế hoạch. Bên cạnh đó, phát huy tính chủ động và nâng cao hiệu quả công tác phối kết hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình triển khai, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Liên hiệp Phụ nữ Doanh nhân Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) tặng 1 tấn gạo cho TP.HCM Liên hiệp Phụ nữ Doanh nhân Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) tặng 1 tấn gạo cho TP.HCM
Ngày 4/8, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Doanh nhân Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đã trao tặng 1 tấn gạo cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hoạt động này nhằm hưởng ứng “Thư kêu gọi kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” của Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.
VietinBank tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, người dân VietinBank tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, người dân
Với việc triển khai quyết liệt những biện pháp điều hành, thúc đẩy kinh doanh bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN cũng như diễn biến thị trường, VietinBank đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kinh doanh chủ động, linh hoạt theo các chủ điểm chiến lược trong kế hoạch kinh doanh trung hạn, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng đạt kết quả đáng ghi nhận.
Liên hiệp Hữu nghị Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương hỗ trợ hội viên và bạn bè quốc tế chống dịch COVID-19 Liên hiệp Hữu nghị Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương hỗ trợ hội viên và bạn bè quốc tế chống dịch COVID-19
Vừa qua, Liên hiệp Hữu nghị các tỉnh Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương cùng với các Hội Hữu nghị địa phương đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ các hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp.
In bài viết

Truyền hình