Tuần qua là một tuần đầy biến động tăng giảm của tỷ giá NDT tại các kênh giao dịch trong nước. Đồng bạc Trung Quốc giảm đầu tuẩn, bất ngờ tăng trở lại rồi đi xuống ở cuối tuần.
ty gia ndt tuan qua bien dong lien tuc 108480 Tỷ giá NDT tuần qua: Biến động liên tục
ty gia ndt tuan qua bien dong lien tuc 108480 Tỷ giá NDT tuần qua: Đà giảm kéo dài hết tuần

Giảm đồng loạt ở đầu tuần

Theo ghi nhận lúc 8h00 ngày 11/5, tỷ giá NDT tiếp tục giảm tại tất cả các ngân hàng thương mại trong nước, giảm mạnh nhất tại giao dịch Vietinbank.

ty gia ndt tuan qua bien dong lien tuc 108480
Giá NDT tuần qua bất ổn liên tục.

Giá đồng bạc Trung Quốc giảm 6 đồng ở mỗi chiều tại giao dịch Vietinbank so với chốt phiên giao dịch trước. Sáng 8/5, Vietinbank niêm yết mức giá 3,271 - 3,331 VND/NDT (chiều mua - chiều bán).

Tại ngân hàng Techcombank công bố tỷ giá NDT vào hôm nay duy trì ở mức 3,241 - 3,372 VND/NDT (chiều mua - chiều bán). Kênh giao dịch này giảm xuống 1 đồng so với chốt phiên giao dịch cuối cùng trước đó.

Tại Vietcombank, giá NDT được niêm yết chiều mua 3,233.26 VND/NDT đối với hình thức tiền mặt và 3,265.92 VND/NDT đối với chuyển khoản, giảm 1 đồng so với cùng thời điểm giao dịch hôm 8/5. Bên cạnh đó, chiều bán sẽ là 3,368.78 VND/NDT, cũng giảm xuống 1 đồng.

Ngày 12/5, tỷ giá NDT tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng thương mại trong nước. Giá đồng bạc Trung Quốc giảm 14 đồng ở mỗi chiều tại giao dịch Vietinbank so với chốt phiên giao dịch trước. Sáng 12/5, Vietinbank niêm yết mức giá 3,257 - 3,317 VND/NDT (chiều mua - chiều bán).

Tại ngân hàng Techcombank công bố tỷ giá NDT vào hôm nay duy trì ở mức 3,232 - 3,364 VND/NDT (chiều mua - chiều bán). Kênh giao dịch này giảm xuống 9 đồng so với chốt phiên giao dịch cuối cùng trước đó.

Tại Vietcombank, giá NDT được niêm yết chiều mua 3,222.12 VND/NDT đối với hình thức tiền mặt và 3,254.67 VND/NDT đối với chuyển khoản, giảm 11 đồng so với cùng thời điểm giao dịch hôm 11/5. Bên cạnh đó, chiều bán sẽ là 3,357.17 VND/NDT, cũng giảm xuống 11 đồng.

Bất ngờ tăng trở lại

Sáng 13/5, giá đồng bạc Trung Quốc tăng 13 đồng ở mỗi chiều tại giao dịch Vietinbank so với chốt phiên giao dịch trước. Sáng 13/5, Vietinbank niêm yết mức giá 3,270 - 3,330 VND/NDT (chiều mua - chiều bán).

Tại ngân hàng Techcombank công bố tỷ giá NDT vào hôm nay duy trì ở mức 3,237 - 3,369 VND/NDT (chiều mua - chiều bán). Kênh giao dịch này tăng lên 5 đồng so với chốt phiên giao dịch cuối cùng trước đó.

Tại Vietcombank, giá NDT được niêm yết chiều mua 3,224.89 VND/NDT đối với hình thức tiền mặt và 3,257.46 VND/NDT đối với chuyển khoản, tăng 2 đồng so với cùng thời điểm giao dịch hôm 12/5. Bên cạnh đó, chiều bán sẽ là 3,360.06 VND/NDT, tăng thêm 3 đồng.

Biến động rồi đi theo chiều giảm

ty gia ndt tuan qua bien dong lien tuc 108480
Cuối tuần, tỷ giá NDT vẫn quay về chiều giảm. Đồ thị: Thanh Thư.

Lúc 8h00 ngày 14/5, tỷ giá NDT tăng, giảm không đồng đều tại các ngân hàng thương mại trong nước. Giá đồng bạc Trung Quốc giảm 6 đồng ở mỗi chiều tại giao dịch Vietinbank so với chốt phiên giao dịch trước. Sáng 14/5, Vietinbank niêm yết mức giá 3,264 - 3,324 VND/NDT (chiều mua - chiều bán).

Tại ngân hàng Techcombank công bố tỷ giá NDT vào hôm nay duy trì ở mức 3,233 - 3,363 VND/NDT (chiều mua - chiều bán). Kênh giao dịch này giảm xuống 4 đồng so với chốt phiên giao dịch cuối cùng trước đó.

Tại Vietcombank, giá NDT được niêm yết chiều mua 3,231.98 VND/NDT đối với hình thức tiền mặt và 3,264.63 VND/NDT đối với chuyển khoản, tăng 7 đồng so với cùng thời điểm giao dịch hôm 13/5. Bên cạnh đó, chiều bán sẽ là 3,367.45 VND/NDT, cũng tăng thêm 7 đồng.

Ngày 15/5, giá NDT tăng, giảm không đồng đều tại các ngân hàng thương mại trong nước. Giá đồng bạc Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mỗi chiều tại giao dịch Vietinbank so với chốt phiên giao dịch trước. Sáng 15/5, Vietinbank niêm yết mức giá 3,264 - 3,324 VND/NDT (chiều mua - chiều bán).

Tại ngân hàng Techcombank công bố tỷ giá NDT vào hôm nay duy trì ở mức 3,233 - 3,365 VND/NDT (chiều mua - chiều bán). Kênh giao dịch này giữ nguyên chiều mua và tăng 2 đồng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch cuối cùng trước đó.

Tại Vietcombank, giá NDT được niêm yết chiều mua 3,226.81 VND/NDT đối với hình thức tiền mặt và 3,259.40 VND/NDT đối với chuyển khoản, giảm 5 đồng so với cùng thời điểm giao dịch hôm 14/5. Bên cạnh đó, chiều bán sẽ là 3,362.06 VND/NDT, giảm xuống 5 đồng.

ty gia ndt tuan qua bien dong lien tuc 108480 Tỷ giá NDT tuần qua: Biến động liên tục

Đầu tuần, tỷ giá NDT tăng đều tại các ngân hàng thương mại trong nước. Tuy nhiên, đến giữa tuần, đồng bạc Trung Quốc bất ...

ty gia ndt tuan qua bien dong lien tuc 108480 Tỷ giá NDT tuần qua: Đà giảm kéo dài hết tuần

Cùng "số phận" trượt giá như đồng USD, tuần qua ghi nhận đà giảm kéo dài của đồng bạc Trung Quốc tại các kênh giao ...

ty gia ndt tuan qua bien dong lien tuc 108480 Tỷ giá NDT tuần qua: Liên tục đảo chiều

Đỉnh giá NDT tuần qua cũng nằm ở cuối tuần giống đồng USD. Giao dịch đầu tuần khá bất ổn tuy nhiên đồng bạc Trung ...

In bài viết

Truyền hình