Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (Trung tâm) phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Oai, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hưng tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Nằm trong chương trình tuyên truyền biển, đảo và phổ biến pháp luật, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (Trung tâm) phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện Ủy Thanh Oai, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hưng tổ chức Hội nghị tuyên truyền đến người dân.

Tham dự Hội nghị, về phía Trung tâm có Trung tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc; đại diện chỉ huy các Phòng, Khoa của Trung tâm. Về phía địa phương, có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, ban ngành, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và trên 300 cán bộ, đảng viên, hội viên Hội LHPN, thầy, cô giáo các Nhà trường xã Mỹ Hưng.

Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến người dân Hà Nội
Báo cáo viên thông tin về tình hình biển, đảo và nội dung Luật Cảnh sát biển.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Trung tâm đã tập trung tuyền truyền tình hình biển, đảo, nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển; Luật Phòng chống Ma túy năm 2021 và tiến hành phát trên 500 tờ rơi.

Đây là nội dung hoạt động quan trọng trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận năm 2022 của Trung tâm tại địa phương. Đồng thời, có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”; Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”, công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ biển, đảo phải tiến hành thường xuyên

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2019 – 2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023” diễn ra ở Hà Nội, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Đối với một quốc gia ven biển, có vùng biển rộng, bờ biển dài hơn 3.200 km như Việt Nam, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ biển, thực thi pháp luật trên biển nói chung, tuyên truyền Luật CSB nói riêng là nhiệm vụ quan trọng lâu dài, cần phải được tiến hành thường xuyên.

Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến người dân Hà Nội
Cấp phát tờ rơi tại hội nghị.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo Đề án các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân ở 28 tỉnh, thành phố ven biển và các lực lượng vũ trang, lực lượng chức năng thuộc các bộ, ban, ngành có liên quan đến biển.

Trong Luật cảnh sát Biển Việt Nam Mục 1 quy định Phạm vi hoạt động và biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam:

Điều 11. Phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam

1. Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này.

2. Trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam; khi hoạt động phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

Điều 12. Biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam

1. Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn trên biển theo quy định của pháp luật.

2. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định việc sử dụng các biện pháp công tác theo quy định tại khoản 1 Điều này, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình.

Trong thời gian tới, các bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố, các đơn vị quân đội cần tăng cường chỉ đạo đơn vị thuộc quyền tiếp tục triển khai đồng bộ hơn; chủ động phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền. “Đổi mới, đa dạng các hình thức thông tin; phát huy tối đa tác dụng của hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào việc tuyên truyền; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án…

Qua đó, thiết thực và nhanh chóng đưa Luật CSB Việt Nam đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam”, Thượng tướng Võ Minh Lương chỉ đạo.

Văn Cường

In bài viết

Truyền hình