Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao nhất từ đầu năm 2022 Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao nhất từ đầu năm 2022
Những mức phạt mới về lao động, BHXH từ 2022 cần lưu ý Những mức phạt mới về lao động, BHXH từ 2022 cần lưu ý
Từ năm 2022, để nhận lương hưu tối đa cần đóng bảo hiểm xã hội 30-35 năm (Ảnh minh họa)
Từ năm 2022, để nhận lương hưu tối đa cần đóng bảo hiểm xã hội 30-35 năm (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014, mức lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu từ năm 2022 được áp dụng như sau:

- Đối với lao động nam: Đóng BHXH đủ 20 năm mức lương hưu hàng tháng sẽ bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Đối với lao động nữ. Đóng BHXH đủ 15 năm thì mức lương hưu hàng tháng sẽ bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không thay đổi nữa. Và cách tính số năm đóng BHXH để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa như sau:

Số năm đóng BHXH để hưởng lương tối đa = (Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45%, xét theo năm về hưu) + 15

Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH, lao động nữ đóng đủ 30 năm BHXH thì sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH, đây là tỷ lệ tối đa.

Có thể thấy, mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào mức đóng BHXH (mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH) và số năm đóng BHXH. Số năm đóng và mức đóng càng cao thì mức hưởng lương hưu sẽ càng cao.

Trong trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.
Truyền thông Đài Loan: Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn năm 2022 Truyền thông Đài Loan: Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn năm 2022
Đầu năm 2022: lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng mạnh Đầu năm 2022: lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng mạnh
In bài viết

Truyền hình