Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 có 5 điểm mới về hợp đồng làm việc của viên chức.
truong hop nao duoc don phuong cham dut hop dong lam viec voi vien chuc Công chức, viên chức trường hợp nào thì bị tinh giản biên chế?
truong hop nao duoc don phuong cham dut hop dong lam viec voi vien chuc Trường hợp nào được hưởng "viên chức suốt đời"?
truong hop nao duoc don phuong cham dut hop dong lam viec voi vien chuc

Người được tuyển dụng mới từ ngày 1/7/2020 sẽ không còn được hưởng chế độ “biên chế suốt đời” (Ảnh: AFP)

Các trường hợp viên chức bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Điều 29 Luật hiện hành quy định có 5 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức:

Có 2 năm liên tiếp bị đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

Bị buộc thôi việc;

Bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục (làm việc theo HĐLV không xác định thời hạn);

Bị ốm đau đã điều trị 6 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục (làm việc theo HĐLV xác định thời hạn);

Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng buộc đơn vị sự nghiệp công lập phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm của viên chức không còn;

Đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự. Khi được tuyển dụng, viên chức sẽ có thời gian tập sự để làm quen với vị trí việc làm được tuyển dụng trong thời gian từ 3 tháng - 12 tháng. Và nếu sau thời gian này, viên chức không đạt yêu cầu thì đơn vị sự nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Thêm trường hợp được tuyển dụng vào công chức

Ngoài hình thức thi tuyển, luật còn bổ sung thêm hình thức xét tuyển với các trường hợp:

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Người có tài năng.

Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể tiếp nhận các trường hợp sau vào làm công chức:

- Viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cán bộ, công chức cấp xã.

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu.

- Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước: Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhà nước…

- Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên, sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển về làm việc tại các cơ quan, tổ chức khác.

truong hop nao duoc don phuong cham dut hop dong lam viec voi vien chuc Đóng BHXH bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản?

Người lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản, đóng bảo hiểm xã hội ngắt ...

truong hop nao duoc don phuong cham dut hop dong lam viec voi vien chuc Khi nào người lao động được nghỉ không lương?

Theo Bộ Luật lao động hiện hành, ngoài các trường hợp được nghỉ làm và hưởng nguyên lương, còn có một số trường hợp khác ...

truong hop nao duoc don phuong cham dut hop dong lam viec voi vien chuc Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp với người lao động khi nghỉ việc

Người lao động phải làm những thủ tục gì, cần điều kiện gì để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động được hưởng tối ...

Truyền hình