UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi tới các sở, ban, ngành, 22 quận, huyện, TP. Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn về việc cập nhật, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp.
TP HCM đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đặc biệt
TP HCM đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trên cơ sở đề nghị của sở, ngành phụ trách lĩnh vực, Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục cập nhật, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp, đối với các lĩnh vực tư pháp; tài nguyên, môi trường, quản lý công sản; giao thông vận tải; xây dựng; nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh doanh, đầu tư; quản lý an toàn thực phẩm; lao động; thương mại quốc tế.

Đối với lĩnh vực tư pháp, tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp đối với thủ tục liên quan đến quốc tịch, khai sinh (bao gồm khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con), khai tử, kết hôn.

Các thủ tục công chứng, chứng thực được giải quyết tại các tổ chức hành nghề công chứng; các thủ tục chứng thực (chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký,…) được giải quyết tại UBND xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp quận, huyện, TP. Thủ Đức để thực hiện các hồ sơ liên quan về an sinh xã hội, sản xuất, kinh doanh, phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tục công chứng, luật sư, thừa phát lại, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản, tư vấn pháp luật, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được giải quyết tại Sở Tư pháp.

Lĩnh vực tài nguyên, môi trường, quản lý công sản, tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp các thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường; miễn, giảm tiền thuê đất trong khu Công nghệ cao.

Lĩnh vực giao thông vận tải, tiếp nhận các thủ tục vềc công bố hạn chế giao thông đường thủy, công bố lại cảng, bến thủy nội địa đối với cảng, bến thủy nội địa còn hiệu lực hoạt động đến trước ngày 15/6/2021…

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyên; tổ chức lưu thông tạm thời cho xe ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh; cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số xe máy chuyên dùng; cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

Đối với lĩnh vực xây dựng, tiếp nhận hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng; hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu; cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình; cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Ban Quản lý Khu công nghệ cao tiếp nhận trực tiếp hồ sơ).

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn, sản phẩm động vật trên cạn từ cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ vận chuyển ra khỏi địa bàn Thành phố; cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyên ra khỏi địa bàn Thành phố; cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng.

Tại lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận trực tiếp đối với thủ tục hành chính chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao tiếp nhận trực tiếp các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng); chấp thuận các chủ trương về đầu tư theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý. Đồng thời, thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

TP HCM đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đặc biệt
Nâng cao sự hài lòng của người dân với thủ tục hành chính công

Ủy ban nhân dân TP. Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp nhận trực tiếp đối với thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký hợp tác xã.

Lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm, tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn tại cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn Thành phố; đăng ký bản công bố sản phẩm.

Lĩnh vực lao động, Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu Công nghiệp tiếp nhận trực tiếp đối với các thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động; giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Ở lĩnh vực thương mại quốc tế, cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (Ban Quản lý Khu công nghệ cao tiếp nhận trực tiếp hồ sơ).

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ngoài các thủ tục nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và thẩm quyền phụ trách, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động xem xét, quyết định tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp các trường hợp cấp bách, cần thiết khác trên cơ sở đề nghị cụ thể của người dân, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Hà Nội mong cải cách thủ tục hành chính triệt để hơn Doanh nghiệp Hà Nội mong cải cách thủ tục hành chính triệt để hơn
Tại "Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp trên địa bàn trong bối cảnh dịch COVID-19" của Hà Nội, diễn ra ngày 6/11, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các kiến nghị, mong muốn chính quyền thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, để doanh nghiệp có thể tiếp cận thuận lợi với các nguồn lực hỗ trợ.
Bộ TN&MT phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cấp trực tuyến Bộ TN&MT phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cấp trực tuyến
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025, trong đó phấn đấu 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%; 100% thủ tục hành chính nội bộ được công bố, công khai theo quy định và cập nhật kịp thời.
Tiếp tục đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính Tiếp tục đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính
Tại phiên họp Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Hội đồng thảo luận, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt cũng như lâu dài; đồng thời, chỉ ra những nguyên nhân, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ công tác.
In bài viết

Truyền hình