TAND Tối cao chỉ đạo phải xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, áp dụng các hình phạt và các biện pháp tư pháp phải nghiêm khắc khi xử các vụ án xâm hại trẻ em.

Ngày 8/4 Chánh án TAND Tối cao đã có công văn gửi Chánh án TAND các cấp, Chánh án tòa án quân sự các cấp và thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao về việc xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em.

Theo công văn này, thời gian qua tình trạng tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội.

toa toi cao chi dao phai xu nghiem cac vu xam hai tre em


Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Cạnh đó việc triển khai các quy định của BLHS, BLTTHS, các đạo luật có liên quan và các hướng dẫn thi hành, trong điều tra, truy tố, xét xử cũng phát sinh một số khó khăn vướng mắc.

Để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hôi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người chưa thành niên, TAND Tối cao yêu cầu thực hiện bốn nội dung.

toa toi cao chi dao phai xu nghiem cac vu xam hai tre em

toa toi cao chi dao phai xu nghiem cac vu xam hai tre em


Chỉ đạo mới nhất của TAND Tối cao về việc xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em.

Thứ nhất, trong quá trình thụ lý giải quyết các vụ xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các đạo luật mới được Quốc hội thông qua như BLHS, BLTTHS, các đạo luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành của TAND Tối cao liên ngành trung ương. Cần xét xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật, các hình phạt và các biện pháp tư pháp được áp dụng phải nghiêm khắc.

Thứ hai,ngay khi tiếp nhận số sơ vụ án cần cần thụ lý giải quyết theo đúng quy định tại Thông tư số 02 ngày 21-8-2018 của Chánh án TAND Tối cao. Trong quá trình xét xử phải bảo đảm các quyền của trẻ em, người chưa thành niên trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo tốt nhất lợi ích của người dưới 18 tuổi.

Thứ ba, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra và VKS cùng cấp ngay từ giai đoạn điều tra để kịp thời nắm bắt diễn biến của vụ án, từ đó lên kế hoạch đưa vụ án ra xét xử, bảo đảm kịp thời và đúng thời hạn luật định.

Thứ tư, báo cáo với TAND Tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các quy định mới của BLHS, BLTTHS, các văn bản liên quan.

Ngoài ra cần báo cáo những khó khăn vướng mắc khi thụ lý giải quyết các vụ án xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em để TAND Tối cao kịp thời phối hợp với liên ngành trung ương hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

TAND Tối cao yêu cầu Chánh án TAND các cấp, Chánh án tòa án quân sự các cấp và thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.

In bài viết

Truyền hình