Nghiêm túc triển khai kết hợp nhiều nội dung, giải pháp, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn là những nét nổi bật qua 3 năm Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”.

Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã quán triệt và giao cho Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực và chủ trì thực hiện Đề án. Những năm qua, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, xác định Luật Cảnh sát biển Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên biển; xây dựng ý thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo; tạo sự ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tích cực chung tay đưa Luật Cảnh sát biển đi vào cuộc sống

Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho giáo viên, học sinh, nhân dân huyện Mỹ Lộc, Nam Định.

Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh Nam Định đã xây dựng Kế hoạch số 4400/KH-BCH ngày 20/12/2019 về việc triển khai, thực hiện Đề án. Đơn vị đã chỉ đạo UBND thành phố và các huyện tổ chức quán triệt các văn bản của cấp trên và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đầy đủ, sát với thực tế ở từng địa phương, đưa nội dung phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của tỉnh, của các ngành và các địa phương trong tỉnh.

Từ năm 2020 đến nay, các địa phương, đơn vị đã tổ chức được hơn 100 hội nghị tuyên truyền tập trung cho hơn 10.000 lượt người; tuyên truyền lồng ghép thông qua hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư, tôn giáo hơn 50 buổi với hơn 6.000 lượt người tham gia; biên soạn, in ấn hơn 10.000 tờ rơi, tờ gấp nội dung về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và tổ chức cấp phát đến các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, trong đó tập trung vào các huyện ven biển: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng.

Tích cực chung tay đưa Luật Cảnh sát biển đi vào cuộc sống

Lực lượng CSB tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân thông qua tuần tra, kiểm soát hằng ngày tại các trạm kiểm soát Biên phòng, bến neo đậu và trên biển, hoặc thông qua các hoạt động thường xuyên của lực lượng chức năng tại các xã, thị trấn khi giải quyết công việc; thông qua đợt sinh hoạt chính trị do Bộ CHQS tỉnh tổ chức... Ngoài ra, đơn vị còn vận động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam", kết quả có 01 quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh đạt giải Nhì tuần 01 và 01 người dân thuộc huyện Trực Ninh đạt giải Ba tuần 03.

Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác truyền thanh được đẩy mạnh thông qua đài phát thanh các huyện, thành phố và đài truyền thanh của các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là ở các địa phương ven biển. Trong đó, hằng tuần, hằng tháng đều đưa tin, bài phản ánh về những gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới biển.

Trong Luật cảnh sát biển Việt Nam Chương III: Hoạt động Cảnh sát biển Việt Nam, Mục 1: Phạm vi hoạt động và biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam.

Điều 11. Phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam

1. Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này.

2. Trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam; khi hoạt động phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

Điều 12. Biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam

1. Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn trên biển theo quy định của pháp luật.

2. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định việc sử dụng các biện pháp công tác theo quy định tại khoản 1 Điều này, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình.

Ngoài ra, các nội dung tuyên truyền về pháp luật cho bà con nhân dân còn được khéo léo lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19, các địa phương, đơn vị đã thành lập các tổ, các xe tuyên truyền lưu động vừa tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Từ sự vào cuộc triển khai thực hiện Đề án một cách đồng bộ, quyết liệt, với những cách làm phong phú, đa dạng, Bộ CHQS tỉnh Nam Định đã góp phần lan tỏa Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đưa các quy định của Luật đi vào đời sống xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thực, tạo sự chuyển biến trong việc chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Văn Cường

In bài viết

Truyền hình