Sau gần 10 năm thực hiện quy chế tổ chức, hoạt động kiểm tra tài chính của Văn Phòng Trung ương Đảng đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc nâng cao chức năng tham mưu về lĩnh vực kiểm tra tài chính đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách đảng ở Trung ương, các doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.
Khẩn trương thực hiện các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Khẩn trương thực hiện các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
Chiều 8/6, phát biểu kết thúc phần chất vấn về lĩnh vực tài chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần khẩn trương ban hành đầy đủ và hướng dẫn để thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả
Ngày 27/5, tại Đồng Tháp, đã diễn ra Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 Cụm số 5 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO dự và chủ trì Hội nghị.
Một hội nghị toàn quốc công tác tài chính Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng.
Một hội nghị toàn quốc công tác tài chính Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng.

Từ nhiều năm qua, công tác tài chính Đảng không chỉ là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ mà còn là bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Công tác tài chính Đảng vừa là bộ phận tham mưu, vừa là hậu cần của Đảng.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mọi chính sách tài chính phải tuân thủ luật pháp và các quy định của Nhà nước. Đồng thời, kinh phí hoạt động của Đảng nói chung và hoạt động của Đảng có những yêu cầu có tính đặc thù riêng. Khi luật ngân sách Nhà nước được ban hành, cơ quan Đảng các cấp được ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động công tác Đảng.

Do vậy, các cơ quan Đảng cũng phải thực hiện những quy định cụ thể về phân cấp, lập kế hoạch, chấp hành, kế toán và quyết toán theo luật định và phù hợp với yêu cầu đặc thù của công tác Đảng.

Đặc biệt từ năm 2013, thực hiện Quyết định số 3026-QĐ/VPTW, ngày 12/11/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động kiểm tra tài chính của Văn Phòng Trung ương Đảng, hoạt động kiểm tra tài chính của Văn Phòng Trung ương Đảng đã đạt được những thành tựu quan trọng. Theo đó, các đơn vị dự toán gồm: Các cơ quan tài chính đảng các tỉnh ủy, thành ủy và các đơn vị dự toán các doanh nghiệp trực thuộc; các huyện ủy, quận ủy, thị ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

Trong điều kiện nền kinh tế đang đổi mới, cải cách và hội nhập ngày một sâu rộng hiện nay, nhiều yếu tố chi phối đến hoạt động quản lý tài chính ngân sách và đòi hỏi tất yếu phải nâng cao năng lực quản lý nói chung và quản lý tài chính nói riêng, như: Việc cải cách hành chính theo hướng gọn nhẹ, tập trung, giảm đầu mối trung gian; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị cấp dưới.

Thời gian qua, các quy định phân cấp quản lý nhà nước về tài chính, công tác quản lý thu chi ngân sách đã được pháp luật hoá tương đối đầy đủ bằng các văn bản quy phạm pháp luật từ Luật, Pháp lệnh đến nghị quyết, quyết định, chỉ thị.

Đáng chú ý nhất đó là Luật ngân sách Nhà nước (sửa đổi) năm 2015, Luật kế toán ban hành năm 2003, Luật thanh tra ban hành năm 2010. Tại Quyết định số 4104 -QĐ/VPTW, ngày 16/9/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Cục Tài chính và Quản lý đầu tư trong đó nêu rõ Cục Tài chính và Quản lý đầu tư có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn định mức, nghiệp vụ quản lý tài chính, tài sản của Đảng.

Có thể khẳng định qua gần 10 năm triển khai, công tác quy chế tổ chức hoạt động kiểm tra tài chính của Văn phòng Trung ương Đảng đã tuân thủ đúng đắn và hiệu quả những quy định về tài chính đề ra.

Được biết, Cục Tài chính và Quản lý đầu tư là cơ quan tham mưu giúp việc xây dựng chương trình, kế hoạch (Theo niên độ ngân sách, lĩnh vực, chuyên đề) trình để lãnh đạo Văn phòng Trung ương phê duyệt hằng năm.

Cục có chức năng: Kiểm tra việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước; kiểm tra tình hình quản lý thu, chi tài chính; việc chấp hành các chế độ, chính sách, các trình tự, thủ tục về thu, chi tài chính và việc quản lý sử dụng tài sản; kiểm tra công tác kế toán: chứng từ kế toán, sổ kế toán và các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, kiểm tra việc hạch toán kế toán, bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán…

Khẩn trương thực hiện các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Khẩn trương thực hiện các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 8/6, ‘Tư lệnh’ ngành Tài chính và Ngân hàng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội Ngày 8/6, ‘Tư lệnh’ ngành Tài chính và Ngân hàng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội
In bài viết

Truyền hình