Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) quý 1/2021 đạt 403,7 nghìn tỷ đồng, còn tổng chi NSNN trong cùng giai đoạn là 341,9 nghìn tỷ đồng.
[Infographics] Thu ngân sách nhà nước quý I/2021 đạt 403,7 nghìn tỷ đồng [Infographics] Thu ngân sách nhà nước quý I/2021 đạt 403,7 nghìn tỷ đồng
Thường trực Chính phủ thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung hạn Thường trực Chính phủ thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung hạn
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 3 ước đạt gần 111.600 tỷ đồng; lũy kế thu quý I đạt 403.700 tỷ, bằng 30,1% dự toán, tăng 0,3% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 88.500 tỷ đồng; lũy kế thu quý 1 đạt 340.200 tỷ, bằng 30% dự toán, tăng 1,2%. Ước tính cả nước có 57/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 25%), trong đó 42 địa phương thu đạt trên 28% dự toán; 40/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô, thực hiện tháng 3 ước đạt 2.900 tỷ đồng; lũy kế thu quý 1 đạt 8.000 tỷ, bằng 34,6% dự toán. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt gần 20.200 tỷ đồng; lũy kế thu quý 1 đạt 54.900 tỷ, bằng 30,8% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số thu thuế ước đạt 86.000 tỷ đồng, bằng 27,3% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 31.100 tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán.

Ở chiều ngược lại, tổng chi cân đối NSNN tháng 3 ước đạt 124.100 tỷ đồng. Lũy kế chi quý 1 đạt 341,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3% dự toán, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, bảo đảm các nhiệm vụ chi an sinh xã hội.

Sử dụng dự phòng Trung ương 1.065 tỷ đồng để bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2021, Thủ tướng giao là 461.300 tỷ đồng, bằng 96,64% dự toán Quốc hội quyết định; cùng với các nguồn lực khác (tăng thu, kết dư ngân sách...), các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng gần 47.000 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng giao.

Bên cạnh việc quản lý ngân sách, tính đến ngày 31/3, Bộ Tài chính đã ban hành 2 quyết định công bố bãi bỏ 8 thủ tục hành chính. Tổng số thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính là 970.

Về triển khai cơ chế một cửa, lũy kế từ ngày 1/1 đến hết ngày 26/3, bộ phận một cửa của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 332 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 5 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán - kiểm toán, tin học, giá, tài chính ngân hàng) và đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 232 hồ sơ bảo đảm 100% đúng hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 100 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Thực hiện hơn 6.700 cuộc thanh tra, kiểm tra trong quý 1/2021

Quý 1/2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 6.716 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 1.770 vụ.

Thanh tra Bộ cũng kiến nghị xử lý về tài chính 12.054,935 tỷ đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2.228 tỷ đồng, kiến nghị khác gần 9.827 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 399 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 814 tỷ đồng.

Bội chi dưới 4% GDP, nợ công trong ngưỡng cho phép Bội chi dưới 4% GDP, nợ công trong ngưỡng cho phép
Sáng nay, 8/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tổng thu ngân sách đạt 1,261 triệu tỷ đồng, vượt dự toán Quốc hội giao Tổng thu ngân sách đạt 1,261 triệu tỷ đồng, vượt dự toán Quốc hội giao
Tính đến hết ngày 31/12, Tổng cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1,261 triệu tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán Quốc hội giao từ đầu năm.
Thu ngân sách tiến sát 100% dự toán, tăng trên 112 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Thu ngân sách tiến sát 100% dự toán, tăng trên 112 nghìn tỷ đồng so với báo cáo
Tổng cục Thuế vừa báo cáo tổng hợp số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) cập nhật đến hết ngày 24/12 đạt hơn 1.215.294 tỷ đồng, bằng 96,93% so với dự toán và tăng trên 112 nghìn tỷ đồng so với số Chính phủ đã báo cáo Quốc hội.
In bài viết

Truyền hình