Thời tiết 10 ngày tới (2/3-12/3) không khí lạnh ổn định Bắc Bộ hửng nắng từ ngày mai và tiếp tục có mưa nhiều nơi vào ngày mùng 6.
Thời tiết 10 ngày tới (15/2-25/2): Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh
Thời tiết ngày mai 10/2: Bắc Bộ bắt đầu hửng nắng

Thời tiết 10 ngày tới (2/3-12/3) khu vực Hà Nội

Thời tiết 10 ngày tới (2/3-12/3): Bắc Bộ tiếp tục chuyển mưa từ mùng 6
Thời tiết 10 ngày tới (2/3-12/3) Bắc Bộ tiếp tục chuyển mưa từ mùng 6

Từ đêm 02-03/3, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét.

Từ đêm 03-05/3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 06-07/3, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ đêm 06-07/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 08-09/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 09-10/3, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 11-12/3 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (2/3-12/3) phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 02-06/3, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 06-07/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 08-09/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 09-10/3, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-12/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (2/3-12/3) phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 02-03/3, có mưa vài nơi; riêng đông bằng và ven biển đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét.

Từ đêm 03-05/3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 06-07/3, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ đêm 06-07/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 08-09/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 09-10/3, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 11-12/3 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (2/3-12/3) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 02-03/3, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 03-12/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 07/3 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh

Thời tiết 10 ngày tới (2/3-12/3) các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 02-12/3, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 03/3 và 07/3, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác.

Thời tiết 10 ngày tới (2/3-12/3) Tây Nguyên

Từ đêm 02-12/3, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Thời tiết 10 ngày tới (2/3-12/3) khu vực Nam Bộ

Từ đêm 02-12/3, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Thời tiết 10 ngày tới (27/2-9/3/2021): Không khí lạnh suy yếu từ ngày 4/3 Thời tiết 10 ngày tới (27/2-9/3/2021): Không khí lạnh suy yếu từ ngày 4/3
Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021): Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 27 Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021): Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 27
Thời tiết 10 ngày tới (19/2-1/3/2021): Bắc Bộ mưa, trở lạnh từ ngày 21/2 Thời tiết 10 ngày tới (19/2-1/3/2021): Bắc Bộ mưa, trở lạnh từ ngày 21/2
In bài viết

Truyền hình