Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021): Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, Bắc Bộ và Trung Bộ chuyển rét từ ngày 27/2
Thời tiết 10 ngày tới (19/2-1/3/2021): Bắc Bộ mưa, trở lạnh từ ngày 21/2
Thời tiết 10 ngày tới (15/2-25/2): Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh

Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021) khu vực Hà Nội

Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021): Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 27
Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021): Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 27

Từ đêm 24-25/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 26/02-01/3, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng ngày 27/2 trời chuyển rét.

Từ đêm 01-03/3, có mưa và mưa rào rải rác. Trời chuyển rét.

Từ ngày 04-06/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021) Phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 24-25/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 26/02-01/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, riêng ngày 27/02 trời chuyển rét.

Từ đêm 01-03/3, có mưa, mưa rào rải rác. Trời chuyển rét.

Từ ngày 04-06/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021) phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 24-25/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 26/02-01/3, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng ngày 27/2 trời chuyển rét.

Từ đêm 01-03/3, có mưa và mưa rào rải rác. Trời chuyển rét.

Từ ngày 04-06/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 24-01/03, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét; từ ngày 26-28/02 đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 01-03/3, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Từ ngày 04-06/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021) các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 24/02-01/3, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ ngày đêm 23-24/02, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 02-06/3, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021) Tây Nguyên

Từ đêm 24/02-06/03, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, từ ngày 28/02, có nơi nắng nóng.

Thời tiết 10 ngày tới (24/2-6/3/2021) khu vực Nam Bộ

Từ đêm 24/02-06/03, đêm không mưa, ngày nắng, từ ngày 28/02 miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Thời tiết 10 ngày tới (6/2-16/2): Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn trước Tết Thời tiết 10 ngày tới (6/2-16/2): Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn trước Tết
Thời tiết 10 ngày tới (4/2-14/2/2021): Nắng trải dài từ Bắc đến Nam Thời tiết 10 ngày tới (4/2-14/2/2021): Nắng trải dài từ Bắc đến Nam
Thời tiết 10 ngày tới (31/1-10/2/2021): Hà Nội đón Tết ông Công ông Táo trong tiết trời lạnh, mưa phùn Thời tiết 10 ngày tới (31/1-10/2/2021): Hà Nội đón Tết ông Công ông Táo trong tiết trời lạnh, mưa phùn
In bài viết

Truyền hình