Thời tiết 10 ngày tới (12/12-22/12) đợt không khí lạnh chuẩn bị đổ bộ vào miền Bắc, không khí sẽ bắt đầu chuyển lạnh từ ngày 14 và rét đậm rét hại ở miền Bắc và ngày 15.
Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12): Bắc Bộ chuyển rét đậm rét hại từ ngày 15/12 Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12): Bắc Bộ chuyển rét đậm rét hại từ ngày 15/12
Thời tiết 10 ngày tới (6/12-16/12): Thêm đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 9-10/12 Thời tiết 10 ngày tới (6/12-16/12): Thêm đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 9-10/12

Thời tiết 10 ngày tới (12/12-22/12) phía tây Bắc Bộ

Thời tiết 10 ngày tới (12/12-22/12): Bắc Bộ chuyển rét đậm rét hại từ 15/12
Thời tiết 10 ngày tới (12/12-22/12): Bắc Bộ chuyển rét đậm rét hại từ 15/12

Từ đêm 12-13/12, có mưa vài nơi, có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-22/12 có mưa vài nơi; riêng ngày 15/12 phía đông nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng ngày 15, ngày 16 khả năng có rét đậm.

Thời tiết 10 ngày tới (12/12-22/12) phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 12 -13/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-22/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 14, ngày 15; sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng ngày 15, ngày 16 khả năng có rét đậm, vùng núi rét hại.

Thời tiết 10 ngày tới (12/12-22/12) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 12-13/12, có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-22/12, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng từ đêm 14-16/12 và ngày 18-19/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung ở phía nam. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (12/12-22/12) các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 12-13/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14-22/12, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, riêng các ngày 15-16/12 và 18-19/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (12/12-22/12) Tây Nguyên

Từ đêm 12-14/12 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 15-16/12, có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-22/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (12/12-22/12) khu vực Nam Bộ

Từ đêm 12-14/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 15-16/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-22/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (12/12-22/12) khu vực Hà Nội

Từ đêm 12-13/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-22/12, có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 14, ngày 15; sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng ngày 15, ngày 16 khả năng có rét đậm.

Thời tiết 10 ngày tới (28/11-08/12) Bắc bộ chuyển rét đậm từ 1/12 Thời tiết 10 ngày tới (28/11-08/12) Bắc bộ chuyển rét đậm từ 1/12
Thời tiết 10 ngày tới (25/11-05/12): Chuyển rét từ ngày 28 ở Bắc Bộ xuống Trung Bộ Thời tiết 10 ngày tới (25/11-05/12): Chuyển rét từ ngày 28 ở Bắc Bộ xuống Trung Bộ
Thời tiết 10 ngày tới (19/11-29/11): Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 24/11 Thời tiết 10 ngày tới (19/11-29/11): Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 24/11
In bài viết

Truyền hình