Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12) 5 ngày đầu thời tiết ổn định, ấm dần lên, đến ngày 15/12 Bắc Bộ chuyển rét đậm rét hại.
Thời tiết 10 ngày tới (6/12-16/12): Thêm đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 9-10/12 Thời tiết 10 ngày tới (6/12-16/12): Thêm đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 9-10/12
Thời tiết 10 ngày tới (28/11-08/12) Bắc bộ chuyển rét đậm từ 1/12 Thời tiết 10 ngày tới (28/11-08/12) Bắc bộ chuyển rét đậm từ 1/12

Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12) khu vực Hà Nội

Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12): Bắc Bộ chuyển rét đậm rét hại từ ngày 15/12
Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12) Bắc Bộ chuyển rét đậm rét hại từ 15

Từ đêm 09-13/12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, riêng từ ngày 11-13/12, đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-15/12, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét

Từ ngày 16-19/12, có mưa vài nơi, riêng ngày 18-19/12 có mưa rải rác. Trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12) phía tây Bắc Bộ:

Từ đêm 09-13/12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, riêng từ ngày 11-13/12, đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-19/12 có mưa vài nơi; riêng ngày 14-15/12 và 18-19/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, riêng ngày 15 có nơi rét đậm, rét hại.

Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12) phía đông Bắc Bộ.

Từ đêm 09-13/12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, riêng từ ngày 11-13/12, đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 13-15/12, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, riêng ngày 15 có nơi rét đậm.

Từ ngày 16-19/12, có mưa vài nơi, riêng ngày 18-19/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 08-10/12, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Trời rét.

Từ ngày 11-13/12, có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-19/12, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng từ ngày 16-17/12 mưa ở phía Bắc giảm xuống còn vài nơi. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12) các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 09-10/12, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 11-13/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14-19/12, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, riêng ngày 15-16/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12) Tây Nguyên

Từ đêm 09-14/12 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14-15/12, có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 16-19/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (9/12-19/12) khu vực Nam Bộ

Từ đêm 09-10/12, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 11-13/12, chiều tối khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14-15/12 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 16-19/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (25/11-05/12): Chuyển rét từ ngày 28 ở Bắc Bộ xuống Trung Bộ Thời tiết 10 ngày tới (25/11-05/12): Chuyển rét từ ngày 28 ở Bắc Bộ xuống Trung Bộ
Thời tiết 10 ngày tới (19/11-29/11): Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 24/11 Thời tiết 10 ngày tới (19/11-29/11): Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 24/11
Thời tiết 10 ngày tới (15/11-25/11): Bắc Bộ chuyển rét hửng nắng từ 18/11, Trung Bộ mưa triền miên Thời tiết 10 ngày tới (15/11-25/11): Bắc Bộ chuyển rét hửng nắng từ 18/11, Trung Bộ mưa triền miên
In bài viết

Truyền hình