Ngày 24/4, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan.
tu 0h ngay 264 them 38000 tan gao duoc xuat khau Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc đăng ký xuất khẩu gạo "lúc nửa đêm"
tu 0h ngay 264 them 38000 tan gao duoc xuat khau Nhiều tờ khai xuất khẩu gạo kiểu "giữ chỗ"?
them 38000 tan gao duoc xuat khau
Văn bản của Tổng cục Hải quan

Qua thống kê trên hệ thống của cơ quan Hải quan thì 38.642,56 tấn gạo nếp đã đăng ký tờ khai hải quan được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan từ 00h0’ ngày 25/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020 đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan.

Các doanh nghiệp thuộc danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm công văn này thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan với số lượng gạo đăng ký trên tờ khai hải quan không được vượt quá số lượng gạo thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế trước ngày 24/3/2020 có văn bản xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng trong đó nêu rõ số lượng gạo đã đưa vào trước ngày 24/03/2020, còn lưu giữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, Chi cục Hải quan xác nhận và lưu hồ sơ hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu, cơ quan hải quan không chấp nhận làm thủ tục hải quan cho các tờ khai hải quan đối với những lô hàng gạo xuất khẩu đưa hàng vào khu vực cửa khẩu sau 0h ngày 24/3/2020 hoặc không có văn bản xác nhận của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi địa điểm.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị trong trường hợp các doanh nghiệp có lô hàng gạo đang lưu giữ tại các cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế từ trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách tại Phụ lục nêu trên thì gửi thông tin chi tiết về Tổng cục Hải quan kèm xác nhận của cơ quan hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng để được cập nhật vào hệ thống.

Công văn cũng nêu rõ, đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký (theo danh sách đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan) trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 09h00 ngày 27/4/2020 để cộng số lượng gạo xuất khẩu của các tờ khai hải quan đã hủy vào hạn ngạch tháng 4/2020.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp đến thời điểm nêu trên, Tổng cục Hải quan không nhận được báo cáo các tờ khai hủy trên hệ thống.

Trên cơ sở số lượng hàng hóa của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan sẽ cộng trở lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2020 thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử hải quan và thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng gạo trong số hạn ngạch còn lại từ 0h0’ ngày 28/4/2020 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định tại Điều 2 Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện.

tu 0h ngay 264 them 38000 tan gao duoc xuat khau Những điều cần lưu ý khi bắt đầu đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo nếp

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chính thức về việc thực hiện đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng ...

tu 0h ngay 264 them 38000 tan gao duoc xuat khau Đề nghị Bộ Công an điều tra nghi vấn tiêu cực trong xuất khẩu gạo

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra thông tin cho rằng có tiêu cực trong công tác quản lý xuất khẩu gạo, ...

tu 0h ngay 264 them 38000 tan gao duoc xuat khau Bộ Công thương phản hồi về việc "không tiếp thu" ý kiến góp ý khi xuất khẩu gạo

Theo Bộ Công thương, phương án điều hành xuất khẩu gạo được trình Thủ tướng Chính phủ đã 2 lần xin ý kiến các bộ, ...

Truyền hình