TĐO - Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Viện Y học biển, Bộ Y tế.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Viện về việc thành lập Bệnh viện Y học biển với quy mô phù hợp, trực thuộc Viện Y học biển trên cơ sở Trung tâm tiếp nhận cấp cứu, khám, chữa bệnh hiện nay của Viện. Bệnh viện Y học biển là cơ sở thực hành của Viện Y học biển trong công tác nghiên cứu, đào tạo, đồng thời là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho bà con ngư dân.

Viện Y học biển xây dựng Đề án thành lập Bệnh viện, với mô hình quản trị tiên tiến, theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động, tổ chức bộ máy và tài chính, báo cáo Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017.

thanh lap benh vien y hoc bien theo huong tu chu tu chiu trach nhiem

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một buổi làm việc tại Viện Y học biển. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Trong 15 năm qua, Viện Y học biển đã có những bước phát triển trong công tác nghiên cứu, đào tạo và chăm sóc sức khỏe trong một lĩnh vực còn mới ở Việt Nam là y học biển; góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bà con ngư dân, lực lượng lao động biển của 28 tỉnh, thành ven biển trên cả nước nói chung và TP. Hải Phòng nói riêng.

Việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân biển, đảo luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Đảng, Nhà nước. Y học biển cần tiếp tục nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân biển, đảo. Viện Y học biển là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học biển và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân biển, đảo.

Vì vậy, để phát triển y học biển trong thời gian tới, Viện cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng phát triển Viện Y học biển sớm trở thành cơ sở nghiên cứu, ứng dụng các khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ chuyên ngành y học biển.

Viện Y học biển cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, giữ vị trí là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về y học biển trong phạm vi cả nước, sớm trở thành một trung tâm y học biển của khu vực, phấn đấu 100% công trình nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và phục vụ thiết thực cho việc hoạch định chính sách và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của ngư dân và lao động biển.

Đồng thời, phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hình thành được nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, đủ năng lực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến y học biển.

Viện cần hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cải thiện cơ sở vật chất để đáp ứng tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của ngư dân và lao động biển.

Thủ tướng cũng yêu cầu Viện Y học biển nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa các chương trình, các hình thức đào tạo: Chú trọng đào tạo chính quy cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế làm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của ngư dân và lao động biển, đủ khả năng để cấp cứu và điều trị cho các trường hợp nặng do đặc thù nghề nghiệp liên quan đến lao động biển, đảo. Đồng thời đào tạo các kỹ năng thiết thực, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và lao động của người dân biển, đảo, đặc biệt là các ngư dân.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực, chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngư dân và lực lượng lao động biển; tăng cường công tác kết hợp quân dân y để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hải Yến

In bài viết

Truyền hình