Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới cho đến nay huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã có 36/36 xã cán đích nông thôn mới (NTM), tạo nên diện mạo mới trên hành trình nâng cao đời sống người dân, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Với những kết quả đã đạt được ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Chia sẻ những kết quả đã đạt được ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân chia sẻ: Có thể nói thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM (năm 2011) huyện mới đạt bình quân 5,6 tiêu chí/xã; phần lớn các tiêu chí chưa đạt là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội, cần nhiều vốn. Với xuất phát điểm thấp, ngành nghề chưa thực sự phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn tương đối cao (18,53%), lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nhiều, thu nhập bình quân khu vực nông thôn thấp (16 triệu đồng/người/năm); Cơ sở vật chất, giáo dục cơ bản chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu; Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và đi lại mới đáp ứng được 50% so với yêu cầu.

thanh hoa dien mao moi tren huyen can dich nong thon moi
Trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân

Tuy vậy, nhờ sự đồng lòng của các tâng lớp nhân dân, với hướng đi đúng đắn của các ban ngành HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ tận tình của các cấp ban ngành từ tỉnh tới trung ương. Tính từ thời điểm năm 2011 đến nay đã huy động nguồn lực toàn huyện đạt: 7.019,55 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 141,65 tỷ đồng, chiếm 2,02%; ngân sách tỉnh: 185,8 tỷ đồng, chiếm 2,65%; ngân sách huyện: 680,8 tỷ đồng, chiếm 9,7%; ngân sách xã: 1.116,8 tỷ đồng, chiếm 15,91%; Doanh nghiệp, HTX: 256,8 tỷ đồng, chiếm 3,66%; Vốn vay tín dụng: 655,6 tỷ đồng, chiếm 9,33%; Nhân dân tham gia (tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất, chỉnh trang nhà ở, vườn tạp......): 3.869,2 tỷ đồng, chiếm 55,12%, trong đó: Đóng góp tiền mặt: 93,3 tỷ đồng; Ngày công lao động: 61,8 tỷ đồng (515.000 công lao động); Hiến đất quy ra tiền: 55,8 tỷ đồng; xây dựng nhà cửa, chỉnh trang vườn tạp: 3.658,3 tỷ đồng; nguồn khác (con em xa quê, .....): 112,9 tỷ đồng, chiếm 1,61%.

thanh hoa dien mao moi tren huyen can dich nong thon moi
Trung tâm Văn hóa huyện Thọ Xuân

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2019, ước đạt 15%, tăng 0,9% so với giai đoạn 2005-2010; Cơ cấu GTSX chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng GTSX ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước năm 2019 chiếm 16,7% giảm 13,8%; công nghiệp-xây dựng chiếm 50,2% tăng 6,6% và dịch vụ chiếm 33,1% tăng 7,2% so với năm 2011.

thanh hoa dien mao moi tren huyen can dich nong thon moi
Cảng hàng không Thọ Xuân

Về sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ngày càng phát triển. Đến nay toàn huyện có 09 mô hình nhà màng, nhà lưới nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, củ, quả, hoa hữu cơ kết hợp tưới nước tiết kiệm với diện tích trên 65.000 m2, lợi nhuận trên 800 triệu đồng/ha/năm; có 216,9 ha cây ăn quả có múi tập trung với giá trị thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/ha/năm, có 02 HTX sản xuất rau an toàn áp dụng tiêu chuẩn VIETGAP (Xuân Lai và Thọ Hải)...

thanh hoa dien mao moi tren huyen can dich nong thon moi
Mô hình trồng cây ăn quả tại xã Bắc Lương

Xây dựng và duy trì thực hiện được 16 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống, lúa thương phẩm, mỗi cánh đồng với diện tích thấp nhất là 20 ha/vụ và diện tích lớn nhất trên 100 ha/vụ, mỗi năm cho thu nhập tăng thêm 3,6 triệu đồng/ha/năm. Chuyển đổi 589,2 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây ngô, trồng sen nuôi cá; xây dựng được 06 chuỗi cung ứng rau, quả và 03 chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn.

thanh hoa dien mao moi tren huyen can dich nong thon moi
Một số sản phẩm đặc trưng của huyện Thọ Xuân

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 105 trang trại, gia trại với tổng diện tích 283,5ha, trong đó có: 61 trang trại, gia trại chăn nuôi, 9 trang trại trồng trọt và 35 trang trại tổng hợp. Tổng đàn gia súc 90 nghìn con, đàn gia cầm trên 1,1 triệu con. Hiện nay đang xây dựng mô hình chuỗi liên kết chăn nuôi gà thịt xuất khẩu 4A của Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia tại Xuân Phú với quy mô 80.000 gà bố mẹ và quy mô 1.560.000 con gà thịt/năm tại xã Xuân Trường. Đến nay, tổng vốn đầu tư của các trang trại, gia trại 121.985 triệu đồng; tổng giá trị sản phẩm hàng hóa đạt 184.110 triệu đồng, tổng thu nhập đạt 62.125 triệu đồng, bình quân mỗi trang trại đạt 191,15 triệu đồng và đã giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động, với mức lương bình quân từ 3,5-4,0 triệu đồng/người/tháng. Xây dựng được 12 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn....

thanh hoa dien mao moi tren huyen can dich nong thon moi
Trang trại chăn nuôi gà lông màu gắn với chuỗi liên kết chế biến

Thu nhập bình quân toàn huyện năm 2018 đạt 37 triệu đồng/người/năm (gấp 2,3 lần so với năm 2011), trong đó khu vực nông thôn 35,5 triệu đồng/người/năm (gấp 2,7 lần năm 2011). Dự ước năm 2019 thu nhập bình quân toàn huyện 42,6 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn 41,5 triệu đồng/người/năm. Cuối năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo là 18,53%, đến 30/6/2019 tỷ lệ hộ nghèo huyện giảm còn 2,42% và tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 1,41%; riêng 36 xã xây dựng NTM tỷ lệ hộ nghèo là 2,43%, số hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội của 36 xã là 1,46%; Tất cả các xã có tỷ lệ hộ nghèo NTM đạt dưới 5% (đứng thứ ba toàn tỉnh).

thanh hoa dien mao moi tren huyen can dich nong thon moi
Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lê Hoàn tại xã Xuân Lập

Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, năm 2018, huyện Thọ Xuân  đã ban hành cơ chế hỗ trợ xi măng, tiền cho các xã chưa hoàn chỉnh việc xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học... Do vậy, đã động viên, khuyến khích nhân dân các địa phương tích cực tham gia phong trào chung sức XDNTM. Chỉ tính riêng năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp khoảng 100 tỷ đồng, nhiều ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi và chỉnh trang nhà ở dân cư. Song song với quá trình phát triển kinh tế, Thọ Xuân cũng chú trọng đến nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời đảm bảo tốt công tác an ninh - quốc phòng.

thanh hoa dien mao moi tren huyen can dich nong thon moi
Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh tại xã Xuân Lam

Việc hoàn thành Chương trình XDNTM đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, các giá trị văn hóa truyền thống làng quê được giữ gìn; tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng được phát huy; cảnh quan môi trường sinh thái nông thôn sạch đẹp…

thanh hoa dien mao moi tren huyen can dich nong thon moi
Đường giao thông nông thôn xã Thọ Trường sau khi xây dựng NTM

Với những cách làm, hướng đi đứng đắn đó huyện Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 36/36 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, 10 xã trở lên đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, an toàn, văn minh, giàu đẹp, giàu bản sắc văn hoá truyền thống. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng NTM bền vững, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, làm thay đổi tư duy của cán bộ và nhân dân về Chương trình xây dựng NTM.

thanh hoa dien mao moi tren huyen can dich nong thon moi
Lễ hội Lam Kinh

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Thọ Xuân chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn địa bàn, huy động và tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Thực hiện Kế hoạch “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030, trên phạm vi toàn huyện, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi địa phương…

Truyền hình