Ngày 21/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc cho các phóng viên, biên tập viên báo/ đài trung ương và địa phương.
30 giảng viên được tập huấn về giáo dục giới tính, tình dục toàn trong trường học 30 giảng viên được tập huấn về giáo dục giới tính, tình dục toàn trong trường học
Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu nghiệp vụ ngành Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu nghiệp vụ ngành
Tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới cho phóng viên, biên tập viên

Trợ lý phòng Tuyên huấn Bộ đội Biên phòng - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,

ông Phạm Ngọc Khoái chia sẻ tại hội nghị tập huấn (Ảnh: Thiều Trang/ Báo Lao Động).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Hồ Hồng Hải cho biết: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ biên giới quốc gia và công tác biên phòng nói riêng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nặng nề, khó khăn, phức tạp.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên - những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, chính sách thông qua công việc, bài viết, phóng sự của mình để lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những chính sách pháp luật của Việt Nam về phân giới cắm mốc; phát triển biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ. Đồng thời, được tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao ý thức quốc gia, trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí gia hạn chương trình viện trợ xuyên biên giới cho Syria Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí gia hạn chương trình viện trợ xuyên biên giới cho Syria
Biên phòng Quảng Ninh tặng quà, phổ biến luật cho ngư dân bám biển Biên phòng Quảng Ninh tặng quà, phổ biến luật cho ngư dân bám biển
In bài viết

Truyền hình