Huyện nghèo biên giới Mường Nhé khánh thành điểm trường

Huyện nghèo biên giới Mường Nhé khánh thành điểm trường
Cuộc sống vùng biên - 04-11-2021 20:18
Ngày 4/11 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phối hợp với huyện Mường Nhé (Điện Biên) tổ chức lễ khánh công trình điểm trường Nậm ...

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 30/6: Lộ chủ nhân giải thưởng trị giá gần 24 tỷ đồng

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 30/6: Lộ chủ nhân giải thưởng trị giá gần 24 tỷ đồng
Sản phẩm dịch vụ - 30-06-2021 07:05
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 30/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 30/6/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 24 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 29/6: Ai sẽ giành được giải thưởng trị giá hơn 47 tỷ đồng?

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 29/6: Ai sẽ giành được giải thưởng trị giá hơn 47 tỷ đồng?
Sản phẩm dịch vụ - 29-06-2021 06:19
Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 28/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 28/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 47 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 27/6: Lộ chủ nhân giải thưởng hơn 22 tỷ đồng

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 27/6: Lộ chủ nhân giải thưởng hơn 22 tỷ đồng
Sản phẩm dịch vụ - 27-06-2021 06:30
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 27/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 27/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 22 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 26/6: Giải thưởng hơn 45 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 26/6: Giải thưởng hơn 45 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?
Sản phẩm dịch vụ - 26-06-2021 06:35
Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 26/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 26/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 45 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 25/6: Giải thưởng đã hơn 20 tỷ đồng

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 25/6: Giải thưởng đã hơn 20 tỷ đồng
Sản phẩm dịch vụ - 25-06-2021 07:00
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 25/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 25/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 20 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 24/6: Chủ nhân giải thưởng trị giá gần 44 tỷ đồng là ai?

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 24/6: Chủ nhân giải thưởng trị giá gần 44 tỷ đồng là ai?
Sản phẩm dịch vụ - 24-06-2021 06:10
Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 24/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 24/6/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 44 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 23/6: Ai sẽ giành được giải thưởng trị giá gần 19 tỷ đồng?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 23/6: Ai sẽ giành được giải thưởng trị giá gần 19 tỷ đồng?
Sản phẩm dịch vụ - 23-06-2021 07:07
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 23/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 23/6/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 19 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 21/6: Giải độc đắc gần 42 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 21/6: Giải độc đắc gần 42 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?
Sản phẩm dịch vụ - 22-06-2021 07:00
Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 22/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 22/6/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 18 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 20/6: Giải Jackpot hần 18 tỷ sẽ thuộc về ai?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 20/6: Giải Jackpot hần 18 tỷ sẽ thuộc về ai?
Sản phẩm dịch vụ - 20-06-2021 07:05
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 20/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 20/6/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 18 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 19/6: Đi tìm chủ nhân giải thưởng trị giá hơn 40 tỷ đồng

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 19/6: Đi tìm chủ nhân giải thưởng trị giá hơn 40 tỷ đồng
Sản phẩm dịch vụ - 19-06-2021 06:32
Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 19/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 19/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 40 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 18/6: Giải thưởng hơn 16 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 18/6: Giải thưởng hơn 16 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?
Sản phẩm dịch vụ - 18-06-2021 07:07
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 18/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 18/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 16 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 17/6: Chủ nhân giải Jackpot hơn 38 tỷ đồng là ai?

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 17/6: Chủ nhân giải Jackpot hơn 38 tỷ đồng là ai?
Sản phẩm dịch vụ - 17-06-2021 06:31
Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 17/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 17/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 38 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 16/6: Giải thưởng gần 15 tỷ đồng chưa có chủ nhân

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 16/6: Giải thưởng gần 15 tỷ đồng chưa có chủ nhân
Sản phẩm dịch vụ - 16-06-2021 07:10
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 16/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 16/6/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 15 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 15/6: Chủ nhân giải thưởng hơn 36 tỷ đồng là ai?

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 15/6: Chủ nhân giải thưởng hơn 36 tỷ đồng là ai?
Sản phẩm dịch vụ - 15-06-2021 06:31
Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 15/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 15/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 36 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 13/6: Giải Jakpot hơn 13 tỷ đồng đang tìm chủ nhân

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 13/6: Giải Jakpot hơn 13 tỷ đồng đang tìm chủ nhân
Sản phẩm dịch vụ - 13-06-2021 06:41
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 13/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 13/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 13 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 12/6: 45 tỷ đồng sắp tìm được chủ nhân

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 12/6: 45 tỷ đồng sắp tìm được chủ nhân
Sản phẩm dịch vụ - 12-06-2021 07:00
Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 12/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 12/6/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 45 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 11/6: Chủ nhân giải thưởng trị giá 12 tỷ đồng là ai?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 11/6: Chủ nhân giải thưởng trị giá 12 tỷ đồng là ai?
Sản phẩm dịch vụ - 11-06-2021 06:39
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 11/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 11/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 29 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 10/6: Ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng trị giá hơn 33 tỷ đồng?

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 10/6: Ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng trị giá hơn 33 tỷ đồng?
Kinh tế - 10-06-2021 06:36
Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 10/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 10/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 33 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 9/6: Hơn 27 tỷ đồng đang vô chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 9/6: Hơn 27 tỷ đồng đang vô chủ
Sản phẩm dịch vụ - 09-06-2021 07:07
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 9/6/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 9/6/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 27 tỷ đồng sau khi cộng dồn.
    Trước         Sau    

Chuyên đề

nhung gia tri am nhac dac biet trong tin nguong tho mau tam phu
Những giá trị âm nhạc đặc biệt trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có.

50 nam huu nghi viet nam an do huong sen toa ngat
50 năm hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

thuc day nen cong vu asean
Xem phiên bản mobile