Ông Putin loại bỏ USD trong các giao dịch

Ông Putin loại bỏ USD trong các giao dịch
Thế giới 24 giờ - 15-07-2021 09:30
Tổng thống Putin không phải là người đầu tiên cố gắng từ bỏ đồng đô la trong các thỏa thuận nhhưng là người đầu tiên thực sự thành công.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile