Nhân quyền có thể được phân loại như thế nào?

Nhân quyền có thể được phân loại như thế nào?
Hỏi đáp - 11-06-2020 10:04
Dựa trên những tiêu chí khác nhau, có thể chia quyền con người thành những nhóm/dạng khác nhau.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile