93 năm Ngày thành lập Đảng: Đảng ta đó - hân hoan một niềm tin!

93 năm Ngày thành lập Đảng: Đảng ta đó - hân hoan một niềm tin!
Chuyện tuần này - 01-02-2023 07:08
Trong không khí hân hoan phấn khởi của xuân Quý Mão 2023, dân tộc Việt Nam lại có thêm một niềm vui nữa là mừng Đảng ta thêm tuổi mới.

93 năm Ngày thành lập Đảng: "Hướng về cơ sở", "nói cho dân hiểu", "làm cho dân tin"

93 năm Ngày thành lập Đảng: "Hướng về cơ sở", "nói cho dân hiểu", "làm cho dân tin"
Chính trị - Xã hội - 26-01-2023 16:58
Công tác dân vận chính là mạch nối duy trì mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; lấy chăm lo cuộc sống, lợi ích của nhân dân để định hướng ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile