Người dân vùng núi Ba Tơ đốn tre làm giường tặng khu cách ly

Người dân vùng núi Ba Tơ đốn tre làm giường tặng khu cách ly
Cần biết - 29-07-2021 19:01
Ngân sách khó khăn nên địa phương huy động dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương đã làm giường tre đưa đến các trường học, để bà con có giấc ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile