Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2021/NĐ-CP quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần.
Yêu cầu các đơn vị tuân thủ quy định trong việc vận chuyển thiết bị điện gió Yêu cầu các đơn vị tuân thủ quy định trong việc vận chuyển thiết bị điện gió
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thương mại điện tử Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thương mại điện tử
Quy định mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
Từ ngày 1/10/2021, mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện theo Nghị định số 88/2021/NĐ-CP

Nghị định quy định rõ về mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Theo đó, mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (sau đây gọi là mức thu) đối với trường hợp gia hạn giấy phép sử dụng băng tần được xác định như sau:

Quy định mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Trong đó: MTth là mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thời gian gia hạn giấy phép sử dụng băng tần, đơn vị tính là Đồng Việt Nam;

MTCSMHz là mức thu cơ sở của băng tần được gia hạn giấy phép sử dụng, được xác định, quyết định theo Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Nghị định này;

Bw là độ rộng băng tần được gia hạn giấy phép sử dụng, đơn vị tính là Mê-ga-héc (MHz);

T là thời gian băng tần được gia hạn giấy phép sử dụng, đơn vị tính là tháng.

Mức thu đối với trường hợp băng tần được cấp thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là số tiền trúng đấu giá.

Về phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện: Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với trường hợp gia hạn giấy phép, trước khi giấy phép hết hạn sử dụng ít nhất 06 tháng, Bộ TTTT thông báo bằng văn bản về số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp, thời hạn nộp và phương thức thanh toán để doanh nghiệp biết trước khi thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện. Ít nhất 60 ngày trước khi hết thời hạn hiệu lực của giấy phép, doanh nghiệp phải nộp một lần toàn bộ số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng băng tần.

Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, Bộ TTTT thông báo bằng văn bản về số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp, thời hạn nộp và phương thức thanh toán để doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp phải nộp một lần toàn bộ số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, trừ trường hợp quy định khác.

Đấu giá, cấp phép quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Theo Nghị định, Bộ trưởng Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch tần số vô tuyến điện, bao gồm: Băng tần lần đầu được cấp giấy phép sử dụng băng tần; băng tần đã được cấp giấy phép sử dụng băng tần.

Việc đấu giá thực hiện theo pháp luật về đấu giá tài sản và Nghị định này. Bộ trưởng Bộ TTTT phê duyệt phương án tổ chức đấu giá và tổ chức đấu giá. Phương án tổ chức đấu giá gồm các nội dung sau: Điều kiện tham gia đấu giá; thông tin về băng tần đấu giá và các khối băng tần đấu giá; giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; hình thức, phương thức tổ chức đấu giá...

Phương án tổ chức đấu giá phải được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ TTTT không muộn hơn 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

Trong trường hợp trúng đấu giá nhiều khối băng tần, doanh nghiệp được cấp phép các khối băng tần liền kề theo Quy chế cuộc đấu giá.

Ban hành Quy định về chức năng, quyền hạn của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Ban hành Quy định về chức năng, quyền hạn của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).
Khẩn trương rà soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phối Khẩn trương rà soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phối
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số địa phương và tiếp tục xuất hiện các chuỗi lây nhiễm trong hoạt động cung ứng, phân phối tại các trung tâm phân phối, chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa... là nguy cơ lây lan trên diện rộng.
4 quy định khác Luật sẽ được áp dụng để phòng, chống COVID-19 4 quy định khác Luật sẽ được áp dụng để phòng, chống COVID-19
Chiều tối 6/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (thực hiện theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội).
baochinhphu.vn
In bài viết

Truyền hình