Trong nhiều năm qua, đồng hành với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi còn có sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các quỹ tài trợ thuộc Chính phủ các nước, các cơ quan ngoại giao và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), hoạt động này góp phần hoàn thành tốt mục tiêu giảm nghèo, cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư ở các huyện nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa, biển, đảo.
Phát huy tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân Phát huy tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân
Viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt hơn 108 triệu USD Viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt hơn 108 triệu USD

Giai đoạn 2016-2020, công tác viện trợ PCPNN có 80 cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ triển khai hơn 208 chương trình, dự án, phi dự án với tổng giá trị viện trợ đạt khoảng 453 tỷ đồng, tương đương 20 triệu đô la Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giảm nghèo, đào tạo nghề, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Quảng Ngãi chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Hội nghị tổng kết viện trợ nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và vận động viện trợ giai đoạn 2021-2025 diễn ra vào ngày 11/11/2021. (Ảnh: H.P/baoquangngai.vn).

Trong năm 2021, cũng có 22 tổ chức PCPNN và 11 nhà tài trợ nước ngoài tài trợ thực hiện 59 chương trình, dự án, phi dự án với tổng giá trị viện trợ đạt hơn 3,48 triệu USD, tương đương 80,2 tỷ đồng. Riêng 06 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị viện trợ đạt 1,67 triệu USD, tương đương 38,4 tỷ đồng, bao gồm 31 chương trình, dự án và phi dự án.

Chuyển tiếp giai đoạn 2016–2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp tục ban hành Chương trình tăng cường quan hệ hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025, đồng thời chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường tính thích ứng, chủ động, linh hoạt và đổi mới sáng tạo trong việc kết nối thông tin, trao đổi, chia sẻ với các tổ chức, các tài trợ và vận động viện trợ dưới hình thức trực tuyến và qua nhiều phương tiện thông tin, tích cực và chủ động hỗ trợ, phối hợp các nhà tài trợ triển khai các khoản viện trợ đạt hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, tiến độ và giải ngân kịp thời.

Mặc dù giá trị vốn viện trợ vào tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng đã thể hiện tinh thần chủ động và linh hoạt của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác vận động viện trợ và sự ủng hộ quý báu từ các cơ quan, tổ chức và các nhà tài trợ dành cho một địa phương còn nhiều khó khăn như tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Bàn giao 10 nhà ở an toàn phòng tránh bão tại huyện Lý Sơn ngày 28/12/2021 do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tài trợ - (Ảnh: Mậu Tùng/redcross.org.vn).

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác hiệu quả, lâu dài và bền vững với các tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ nước ngoài trong thời gian tới, qua đó tận dụng hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước để góp phần hoàn thành tốt mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân, đặc biệt công đồng dân cư ở các huyện nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa, biển, đảo.

Trước đó, ngày 11/11/2021, tại Hội nghị tổng kết viện trợ nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 và vận động viện trợ giai đoạn 2021- 2025, với sự hỗ trợ quý báu từ Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO), Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO), Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và đặc biệt là sự tích cực ủng hộ của khoảng 45 tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

Tỉnh Quảng Ngãi đã vận động thành công 07 nhà tài trợ cam kết tiếp tục viện trợ các chương trình, dự án trong giai đoạn 2021-2025, với giá trị đạt trên 25 tỷ đồng, tương đương hơn 01 triệu đô la Mỹ, nâng tổng giá trị vận động viện trợ nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021 hơn 100 tỷ đồng.

Tại đây, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) thống nhất sẽ tiếp tục tài trợ triển khai Chương trình vùng tại huyện Minh Long giai đoạn 2022 – 2025, với tổng giá trị cam kết khoảng 955.110 đô la Mỹ. Hiện tại, Sở Ngoại vụ và tổ chức WVI đang phối hợp xây dựng nội dung thỏa thuận hợp tác viện trợ để tiến tới ký kết Bản Ghi nhớ trong tháng 9/2022.

Trà Vinh chủ động vận động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ Trà Vinh chủ động vận động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ
VUFO sẵn sàng hỗ trợ Quảng Nam hợp tác, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài VUFO sẵn sàng hỗ trợ Quảng Nam hợp tác, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài
In bài viết

Truyền hình