UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Kế hoạch 1522/KH-UBND thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo sự bình đẳng, tăng tỷ lệ nạn nhân bị mua bán được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng bền vững.
Quyết tâm ngăn chặn tội phạm mua bán người Quyết tâm ngăn chặn tội phạm mua bán người
Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực phòng, chống mua bán người Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực phòng, chống mua bán người

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1522/KH-UBND ngày 17/3 cũng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cộng đồng và xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đẩy mạnh công tác phòng, ngừa mua bán và tái bị mua bán; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo sự bình đẳng, tăng tỷ lệ nạn nhân bị mua bán được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng bền vững.

Cùng với đó là thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo đúng quy định; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, địa phương trong việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; huy động nguồn lực cho công tác hỗ trợ nạn nhân; hỗ trợ nạn nhân dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm.

Quảng Nam hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn hòa nhập cộng đồng bền vững
Ảnh minh hoạ

Để thực hiện tốt công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh, có một số chỉ tiêu như: Phấn đấu 100% các trường hợp sau khi được xác định là nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.

100% các địa phương có nguy cơ cao, có nạn nhân bị mua bán tổ chức tuyên truyền phòng, chống mua bán người. 100% cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyên môn.

Kế hoạch cũng đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp, trong đó đẩy mạnh truyền thông trực tiếp ở cộng đồng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với độ tuổi, giới tính, thu hút nhiều người tham gia; chú trọng đối với các địa phương có đường biên giới với nước bạn Lào, ở vùng sâu, vùng xa, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, có nạn nhân bị mua bán; tập trung đối với nhóm có nguy cơ cao phụ nữ và trẻ em gái.

Đồng thời, mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán; tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú, thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định; tạo điều kiện cho nạn nhân sau khi trở về địa phương có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, hoà nhập với cộng đồng; tiếp tục đầu tư xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, ngừa, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán có hiệu quả.

UBND tĩnh cũng giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp trong thực hiện các quy định về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn theo Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh; cũng như tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả phòng, ngừa và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nước.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người
Thúc đẩy hợp tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh Thúc đẩy hợp tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh
In bài viết

Truyền hình