Thời gian qua, Quảng Bình đã tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là các chương trình, dự án có tác động và sức lan tỏa, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN Thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN
Đảm bảo cấp nước sinh hoạt ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên Đảm bảo cấp nước sinh hoạt ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Trên địa bàn Quảng Bình, chính sách dân tộc đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc trong thời gian qua, nổi bật là các chương trình, dự án có tác động và sức lan tỏa như: như: Dự án bảo tồn, phát triển kinh tế - xã hội các tộc người đặc biệt khó khăn, có nguy cơ suy thoái gồm: Rục, Mày, Arem, Mã Liềng (giai đoạn 1993 -1999); Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi (1999 - 2020).

Quảng Bình chú trọng nhiều chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đi đôi với sự đổi thay cơ sở hạ tầng; cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự chuyển dịch đúng hướng - (Ảnh minh hoạ).

15/15 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có đường ô tô đến trung tâm xã, điện lưới Quốc gia và năng lượng khác; điện thoại, mạng internet, trạm y tế, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trong đó phần lớn hệ thống trường học được xây dựng khang trang; được phủ sóng phát thanh, truyền hình, sóng di động đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của bà con.

Đi đôi với sự đổi thay cơ sở hạ tầng; cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự chuyển dịch đúng hướng; các hộ nghèo được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất; được tập huấn, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; trình độ sản xuất được nâng lên rõ rệt, giúp người dân dần thay đổi thói quen về canh tác, trồng trọt, chăn nuôi, thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp…

Đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị được hưởng lợi từ dự án ứng phó biến đổi khí hậu Đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị được hưởng lợi từ dự án ứng phó biến đổi khí hậu
Chú trọng phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Chú trọng phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
In bài viết

Truyền hình