Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
07:21 | 19/04/2024 GMT+7

Quan tâm về quyền con người một cách thực chất nhất

aa
“Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về các quyền con người được nêu ra trong cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
Quan tâm về quyền con người một cách thực chất nhất
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Giảm nghèo là thiết thực thúc đẩy quyền con người

Giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân là vấn đề ưu tiên của Đảng và Nhà nước, đó cũng sự quan tâm đến các quyền con người một cách thiết thực nhất.

Vào năm 1993 hộ nghèo ở nước ta chiếm tới 58,1%, đến năm 2015 còn 9,88% và đến năm 2023 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chỉ còn 2,93%. Việt Nam đã trở thành một trong các hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa đói, giảm nghèo.

Văn phòng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đánh giá rằng Việt Nam thuộc nhóm đầu trong 3 nhóm quốc gia trên thế giới có tiến bộ nhanh nhất trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và là một trong những quốc gia có tiến độ thực hiện tốt nhất các mục tiêu toàn cầu ở châu Á.

Hiện tại, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều.

Theo báo cáo Chỉ số nghèo đa chiều (MPI) toàn cầu được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Sáng kiến xóa nghèo đói và phát triển con người (OPHI) tại Đại học Oxford công bố ngày 15/7/2023, Việt Nam là một trong 25 quốc gia đã giảm chỉ số MPI xuống một nửa trong vòng 15 năm.

Nghèo đa chiều là tình trạng con người không được đáp ứng ở mức tối thiểu các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Nghèo đa chiều là cách tiếp cận mới nhằm hạn chế việc bỏ sót những đối tượng tuy không nghèo về thu nhập nhưng lại nghèo về các chiều cạnh khác.

Chuẩn nghèo đa chiều bao gồm 2 tiêu chí: Tiêu chí về thu nhập và Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (6 chiều) là việc làm - y tế - giáo dục - nhà ở - nước sinh hoạt và vệ sinh - thông tin.

Năm 2022 là thời điểm lần đầu tiên Việt Nam áp dụng đầy đủ, toàn diện chuẩn nghèo đa chiều.

Theo ông Tô Đức, Chánh Văn phòng giảm nghèo quốc gia (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đây cũng là lần đầu tiên nước ta xác định chuẩn thu nhập là mức sống tối thiểu của người dân tính theo bình quân cả nước: khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/tháng và khu vực thành thị là 2 triệu đồng/tháng.

Không có nhiều quốc gia trên thế giới có thể áp dụng chuẩn về thu nhập theo chuẩn mức sống tối thiểu. Đây là bước tiến mà Chính phủ Việt Nam đã hết sức nỗ lực để thực hiện trong việc xây dựng chính sách giảm nghèo.

Trong giai đoạn 2021 - 2025 những cơ chế chính sách về giảm nghèo có sự thay đổi rất lớn so với giai đoạn trước, đó là giảm nghèo trước hết phải thực chất.

Giảm nghèo đa chiều là tập trung giải quyết các chiều thiếu hụt của người nghèo bao gồm thiếu hụt về thu nhập và 6 chiều dịch vụ xã hội cơ bản theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra mục tiêu: “Giảm số hộ nghèo đa chiều từ 1 đến 1,5% hằng năm”.

Hỗ trợ đối tượng yếu thế cũng là bảo vệ quyền con người

Đồng bào dân tộc thiểu số và những hộ dân sinh sống ở khu vực miền núi là những đối tượng yếu thế hơn trong xã hội do các yếu tố về điều kiện tự nhiên, tập tục, trình độ sản xuất… Bởi vậy, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách đặc thù nhằm nâng cao đời sống của bà con, đưa miền ngược dần tiến kịp với miền xuôi.

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, hiện tại ở nước ta có 188 chính sách tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có Chương trình định canh định cư, Chương trình 134, 135, các chương trình thuộc Nghị quyết 30a... Đáng chú ý, Chính phủ đã thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020) nhằm mục đích tăng thu nhập, giảm tỷ lệ nghèo và tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ cơ bản đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm 2023 số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2% so với năm 2022.

Các địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ nghèo giảm nhanh trong năm 2023 là An Giang giảm 11,3%, Quảng Nam giảm 10,4%, Quảng Trị giảm 6,73%, Hà Giang giảm 5,96%, Yên Bái giảm 5,25%, Lào Cai giảm 5,2%, Gia Lai giảm 4,21%, Kon Tum giảm 4,04%, Cao Bằng giảm hơn 4%...

Một số địa phương vùng dân tộc thiểu số có tốc độ tăng trưởng GRDP cao: Bắc Giang đạt 13,45%, Hậu Giang 12,27%, Ninh Thuận 9,4%, Phú Yên 9,16%, Bình Phước 8,34%, Trà Vinh 8,25%. Các tỉnh Tuyên Quang, Kon Tum, Nghệ An, Quảng Bình, Phú Thọ, Điện Biên đều đạt mức tăng trên 7%, cao hơn chỉ số trung bình cả nước.

Nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững ở những khu vực khó khăn nhất, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025.

Trong giai đoạn I, Chính phủ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm trên 3%; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ nhóm đối tượng bị thiệt thòi, rút ngắn sự chênh lệch về đời sống giữa đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi với mức trung bình của cả nước cũng chính là cách bảo vệ các quyền con người một cách thực chất.

Quan tâm về quyền con người một cách thực chất nhất
Gia đình Lèo Thị Phong (áo kẻ đỏ) tại bản Nang Phai, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La) được vay 100 triệu đồng phát triển trang trại nuôi gà, lợn bản địa, trồng cỏ voi và cây ăn quả. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Điều quan trọng nhất đối với nhân dân Việt Nam

Đẩy lùi tình trạng nghèo đa chiều ở một đất nước đông dân và còn nhiều khó khăn là cách thiết thực nhất để Việt Nam thực hiện Tuyên bố Nhân quyền ASEAN năm 2012, trong đó có “Quyền có thực phẩm thích đáng và có thể chi trả được, không bị đói, tiếp cận được với thực phẩm an toàn và có giá trị dinh dưỡng”.

“Lo cho gần 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, có cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân, đó là điều quan trọng nhất”. Đây là thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đưa ra vào tháng 12/2021 tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số”.

Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó có các mục tiêu: “Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng; giảm bất bình đẳng trong xã hội”.

Người dân Việt Nam cần được bảo vệ, thúc đẩy quyền con người một cách cụ thể, thiết thực như vậy chứ không cần được “ru” bằng những khái niệm nhân quyền hoa mỹ chung chung, áp đặt từ bên ngoài, bất chấp những đặc thù về thể chế chính trị, sự khác biệt về điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, dân tộc – tôn giáo.

Tại phiên họp vào tháng 10/2022 về thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người của Ủy ban các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa thuộc Khóa 77 Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nêu rõ: Việt Nam đã nỗ lực và đạt nhiều thành tựu ở lĩnh vực bảo vệ quyền con người trong thời gian qua như tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững, cải cách pháp luật, thể chế để bảo đảm tốt hơn các quyền con người, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.

Tất cả các quyền con người cần được xem xét một cách bình đẳng, trong đó các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và phát triển cần được chú trọng hơn. Trong quá trình thúc đẩy, bảo vệ các quyền con người cần đề cao nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, khách quan và không chính trị hóa trong vấn đề quyền con người.

Còn tại cuộc họp báo ngày 15/7/2024 tại Hà Nội về việc công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, dự kiến, vào ngày 7/5 đoàn Việt Nam sẽ tham dự phiên đối thoại về báo cáo quốc gia UPR chu kỳ IV tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc Báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ IV đã đưa ra những nhận định thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định: “Một trong những nguyên tắc mang tính nền tảng của quan hệ quốc tế hiện đại và được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc đó là nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Và một trong những nguyên tắc cũng mang tính nền tảng của quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới đó là tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Tôi kiên quyết bác bỏ những ý kiến, những đề xuất, kiến nghị vi phạm quy tắc này”.

Theo Trần Quang Vinh (TTXVN)

https://baotintuc.vn/chinh-sach-va-cuoc-song/quan-tam-ve-quyen-con-nguoi-mot-cach-thuc-chat-nhat-20240418092817771.htm

Việt Nam cam kết thúc đẩy bảo đảm các quyền con người Việt Nam cam kết thúc đẩy bảo đảm các quyền con người
Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy bảo đảm các quyền con người tại Sự kiện cấp cao Kỷ niệm 75 năm thông qua Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.
Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Ngày 26/2, phát biểu tại phiên họp cấp cao khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã kêu gọi các nước ủng hộ Việt Nam tái ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028.
Theo Báo Tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Lễ ra mắt bản dịch tiếng Italy cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ ra mắt bản dịch tiếng Italy cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 21/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức lễ ra mắt bản dịch tiếng Italy cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do Nhà xuất bản Anteo Edizioni thực hiện.
Việt Nam chuẩn bị đối thoại về Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế UPR chu kỳ IV

Việt Nam chuẩn bị đối thoại về Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế UPR chu kỳ IV

Ngày 7/5/2024 tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Đảm bảo quyền con người ở Việt Nam: Sự thật hơn ngàn lời nói

Đảm bảo quyền con người ở Việt Nam: Sự thật hơn ngàn lời nói

“Nhân quyền ở Việt Nam: Sự thật hơn lời nói” là tiêu đề một bài viết của Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina vừa đăng tải.

Các tin bài khác

Thủ tướng chúc mừng đồng bào Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2024

Thủ tướng chúc mừng đồng bào Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2024

Sáng 22/5/2024, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2568-Dương lịch 2024).
1.500 người dân ở hai xã biên giới của Quảng Bình được hưởng lợi từ dự án do OIF tài trợ

1.500 người dân ở hai xã biên giới của Quảng Bình được hưởng lợi từ dự án do OIF tài trợ

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án “Pháp ngữ với phụ nữ” do Tổ chức quốc tế Pháp ngữ - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (OIF) tài trợ, 1.500 người dân tại 2 xã biên giới Lâm Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) được nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trao quyền kinh tế, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo hoạt động của khu vực lao động phi chính thức

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo hoạt động của khu vực lao động phi chính thức

Ngày 14/5, tại New York (Mỹ), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức Phiên Đối thoại cấp cao với chủ đề “Tận dụng khu vực lao động phi chính thức cho phát triển bao trùm tại châu Á - Thái Bình Dương”.
Hồi hương hài cốt 2 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hồi hương hài cốt 2 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 13/5, tại thủ đô Vientiane (Lào), Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô Vientiane tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận và hồi hương 2 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại thủ đô Vientiane về với đất mẹ Việt Nam.

Đọc nhiều

100 học giả, nhà nghiên cứu quốc tế tham gia hội thảo Biển Đông tại Ba Lan

100 học giả, nhà nghiên cứu quốc tế tham gia hội thảo Biển Đông tại Ba Lan

Ngày 24/5, hội thảo “Biển Đông: Hợp tác nghiên cứu và phát triển” đã diễn ra tại Đại học tổng hợp Vacsava của Ba Lan.
Các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị tham gia Diễn đàn nhân dân ASEAN 2024

Các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị tham gia Diễn đàn nhân dân ASEAN 2024

Ngày 24/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF) 2024 dự kiến được tổ chức tại Timor Leste.
Ông Đỗ Văn Bình giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Đỗ Văn Bình giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 25/5 tại thành phố Hải Phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
35 trường đại học và THPT tham gia Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2024

35 trường đại học và THPT tham gia Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2024

Từ ngày 25-26/5, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 23 dành cho sinh viên các trường đại học khu vực miền Bắc và miền Trung và Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 17 dành cho học sinh các trường trung học phổ thông (THPT) khu vực miền Bắc và miền Trung.
Lớn lên từ biển

Lớn lên từ biển

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Đức Thạnh - ngư dân tiêu biểu ở làng chài Mỹ Á, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ). Anh cùng những người bạn dọc ngang khắp biển cả, đặc biệt là bám ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa để đánh bắt hải sản.
100 học giả, nhà nghiên cứu quốc tế tham gia hội thảo Biển Đông tại Ba Lan

100 học giả, nhà nghiên cứu quốc tế tham gia hội thảo Biển Đông tại Ba Lan

Ngày 24/5, hội thảo “Biển Đông: Hợp tác nghiên cứu và phát triển” đã diễn ra tại Đại học tổng hợp Vacsava của Ba Lan.
Vùng 5 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo cho hơn 1.500 người dân tại tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo cho hơn 1.500 người dân tại tỉnh Cà Mau

Từ ngày 21 đến 24/5, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức thông tin về biển, đảo tại 3 huyện: Ngọc Hiển, Năm Căn và Phú Tân.
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
cap nhat thong tin dat nuoc nga cho nhung nguoi ban viet nam
inforgraphic quan ly phuong tien co gioi nuoc ngoai tham gia giao thong tai viet nam
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
Xin chờ trong giây lát...
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 22/5), nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Ngày 16/5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo người lao động Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp.
Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm mưa dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.
Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5-7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9-11/2024).
Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động