Sáng 30/12, tại Quảng Ninh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh (Liên hiệp Quảng Ninh) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên hiệp tỉnh khóa V gồm 29 ủy viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng
Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ

Theo báo cáo của Liên hiệp Quảng Ninh, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Liên hiệp tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; theo hướng dẫn của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam, chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Công tác tổ chức của Liên hiệp tỉnh và các hội thành viên tiếp tục được quan tâm củng cố và phát triển. Công tác đối ngoại nhân dân luôn phát huy tích cực có nhiều cố gắng, chủ động linh hoạt, hiệu quả trong tổ chức hoạt động. Các hoạt động của Liên hiệp tỉnh và hội thành viên ngày càng đa dạng, phong phú, nội dung hoạt động đối ngoại nhân dân đã lan tỏa và được triển khai ở nhiều lĩnh vực chính trị - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, nghệ thuật, nhân đạo từ thiện, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường... Hoạt động đối ngoại nhân dân không chỉ ở cấp tỉnh mà đã được mở rộng, phát triển ở nhiều địa phương, nhất là các huyện, thành phố ở các vùng giáp biên giới với nước láng giềng Trung Quốc, đã mang lại kết quả thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga biểu dương những thành tựu Liên hiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực công tác, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác đối ngoại nhân dân của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Đồng thời, khẳng định các kết quả trên những nỗ lực to lớn và sự chủ động của Liên hiệp tỉnh và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, trong thời gian tới, Liên hiệp tỉnh cần tập trung đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân. Chú trọng đẩy mạnh nâng cao hiệu quả tuyên truyền tới nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm góp phần giúp nhân dân các nước hiểu ngày càng sâu hơn và đầy đủ hơn về Việt Nam, về tỉnh Quảng Ninh; cần chú trọng tăng cường chiều sâu trong quá trình phát triển quan hệ đối tác; tăng cường làm tốt công tác vận động, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thu hút các nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng cường tính chủ động, thiết thực trong công tác vận động, nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ phù hợp với lợi ích của tỉnh; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Liên hiệp hữu nghị tỉnh và các Hội thành viên ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Đặc biệt, cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp Hữu nghị để tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho các tổ chức thành viên ở địa phương phát huy vai trò và hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh để thông tin về thành tựu phát triển của đất nước và của các địa phương và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo; quan tâm xây dựng phát triển tổ chức và nguồn nhân lực làm đối ngoại nhân dân trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga trao cho Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” (Ảnh: Tuấn Việt)

"Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức thành viên sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và hợp tác để Liên hiệp Quảng Ninh hoạt động ngày càng hiệu quả hơn và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh và làm cho hệ thống Liên hiệp của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn", Chủ tịch Nguyễn Phương Nga khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V
Ông Nguyễn Văn Hồi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Tuấn Việt)

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Nguyễn Văn Hồi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích và đóng góp của Liên hiệp tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông biểu dương những cố gắng của đội ngũ cán bộ Liên hiệp tỉnh và các Hội thành viên trong tỉnh, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua. Ông Hồi cũng tin tưởng với kết quả và thành công của Đại hội hôm nay sẽ mở ra một trang mới trong củng cố và phát huy vai trò của Liên hiệp tỉnh trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Quảng Ninh.

"Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của Liên hiệp tỉnh và các Hội thành viên, sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; phấn đấu cùng Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu: “Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”. Đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan trong tỉnh tập trung tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao", ông Nguyễn Văn Hồi nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” (Ảnh: Tuấn Việt)

Nhân dịp Đại hội, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tặng 1 Kỷ niệm chương, 8 Bằng khen; UBND tỉnh Quảng Ninh tặng 8 Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào đoàn kết, hữu nghị trong hoạt động công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên hiệp tỉnh khóa V gồm 29 ủy viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Tĩnh chúc mừng Noel và năm mới các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ tại Việt Nam Hà Tĩnh chúc mừng Noel và năm mới các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ tại Việt Nam
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác hữu nghị Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác hữu nghị
In bài viết

Truyền hình