Ngày 29/12, tại Trung tâm văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Hội hữu nghị nhân dân các nước (Hội HNNDCN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 90 đại biểu chính thức.
Ông Vũ Đức Hạnh tiếp tục làm Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 Ông Vũ Đức Hạnh tiếp tục làm Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Trần Văn Lâu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ông Trần Văn Lâu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Dương Sà Kha - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo các sở, ban ngành.

Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng
Hội hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội thảo luận đã biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II; sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhiệm kỳ II và đổi tên Hội hữu nghị nhân dân các nước tỉnh thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng (Liên hiệp Sóc Trăng). Trong đó, nhiệm kỳ II, Hội đã đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” đối với công tác đối ngoại nhân dân, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới. Đẩy mạnh hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới, các tổ chức PCPNN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Sóc Trăng nói riêng, góp phần tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước.

Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tặng bức trướng cho Hội hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Sóc Trăng.

Đại hội đã hiệp thương biểu quyết bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 thành viên; Ban Chấp hành tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 7 thành viên. Ông Trần Phước Vĩnh - Giám đốc Sở Nội vụ, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Sóc Trăng; ông Quách Hoàng Sáu - nguyên Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp Sóc Trăng. Ban Kiểm tra gồm: 3 thành viên do ông Lâm Vĩnh Phương - Phó giám đốc Đài PT và TH tỉnh Sóc Trăng làm Trưởng ban.

Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO đánh giá, Liên hiệp Sóc Trăng là thành viên rất trẻ của VUFO. Tuy nhiên, thời gian qua, Liên hiệp Sóc Trăng và các Hội thành viên đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu, hữu nghị, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị với nhân dân các nước, nhất là với Campuchia, Trung Quốc. Đặc biệt, đã tham mưu thành lập được 2 Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. Công tác phi chín phủ nước ngoài cũng có những chuyển biến tích cực với khoảng gần 30 dự án có tổng trị giá hơn 1 triệu USD.

Chủ tịch VUFO cho rằng, có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực to lớn và sự chủ động sáng tạo của HHN tỉnh Sóc Trăng và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng sự phối hợp của các ban, sở, ngành, đoàn thể… Qua đây, Chủ tịch VUFO biểu dương những đóng góp của Hội HHN tỉnh Sóc Trăng, các tổ chức thành viên, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo HHN nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả có ý nghĩa, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch VUFO tặng Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng và ông Võ Tấn Thắng - Chủ tịch Hội HNNDCN tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch VUFO đặc biệt đánh giá cao việc quyết định đổi tên thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng, đồng thời nhấn mạnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW và Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, cũng như Quyết định số 41 ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với Liên hiệp hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hữu nghị ở trung ương và địa phương đảm nhiệm được vị trí, vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách công tác đối ngoại.

Đồng thời, tích cực triển khai Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ VI của Liên hiệp hữu nghị Việt Nam và kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Liên hiệp hữu nghị tỉnh. Đa dạng hóa các loại hình hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ quốc tế đã có của tỉnh, chủ động kết nối với đối tác nước ngoài, xây dựng mối quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh với một số địa phương các nước, gắn các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, quảng bá hình ảnh của địa phương.

Bên cạnh đó, tích cực triển khai thực hiện chương trình xúc tiến vận động PCPNN giai đoạn 2020 - 2025 mà tỉnh đã ban hành tháng 5/2020 để tăng cường thu hút viện trợ PCPNN phục vụ các mục tiêu ưu tiên của tỉnh, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo… Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh để thông tin về Việt Nam, về những thành tựu phát triển của địa phương, về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết nối các trang điện tử của địa phương để thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân. Cùng với đó là chú trọng củng cố tổ chức, xây dựng bộ máy, cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tích cực củng cố các Hội thành viên, phát triển thêm các hội thành viên mới, vận động, thu hút nhân sỹ, tri thức, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài, Hội liên lạc với người Việt Nam ở ngoài tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng
Chủ tịch VUFO và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chụp ảnh cùng Ban chấp hành Liên hiệp Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch VUFO tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và sự hỗ trợ, phối hợp của các Sở, ban ngành với phương châm “ Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” và tinh thần “ Đoàn kết - hữu nghị - hợp tác - phát triển” của Đại hội lần này, Liên hiệp Sóc Trăng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đạt được những thành tựu mới góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu đưa Sóc Trăng phát triển mạnh và bền vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của cả nước. Chủ tịch VUFO cam kết, sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và hợp tác để Liên hiệp Sóc Trăng hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc kỳ vọng Ban Chấp hành Liên hiệp Sóc Trăng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhận định, nhiệm kỳ vừa qua, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Sóc Trăng bước đầu đạt được kết quả quan trọng, góp phần hỗ trợ cho công tác đối ngoại chung của tỉnh nhà. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của VUFO, Hội HNNDCN tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân. Thông qua nhiều hoạt động, Hội đã giúp tỉnh phát triển các mối quan hệ với các cơ quan ngoại giao, giới thiệu hình ảnh tỉnh Sóc Trăng đến bạn bè quốc tế; vận động được nhiều chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng đề nghị, trong thời gian tới, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân, quan tâm chất lượng công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; Chủ động đấu tranh chống những thông tin sai sự thật, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch… kịp thời có những thông tin chính thống về sự kiện xảy ra trong tỉnh, trong nước và quốc tế được dư luận quan tâm. Đồng thời, tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh, nhất là trong việc xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng
Chủ tịch VUFO tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2013 - 2020.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 2 cá nhân; tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2013 - 2020.

Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng

Ông Trần Phước Vĩnh - Chủ tịch Liên hiệp Sóc Trăng tặng hoa cho các đồng chí không tái cử Ban Chấp hành.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, (2013 - 2019), Hội HNNDCN tỉnh Sóc Trăng đã nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hướng dẫn giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hội đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân được tích cực triển khai, tạo bước phát triển mới, nhất là các hoạt động giao lưu tạo tình đoàn kết hữu nghị. Chủ động, tích cực kết nối các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác với các Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức PCPNN. Công tác PCPNN được thực hiện đúng theo quy định, có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan có liên quan và địa phương trong công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản viện trợ. Qua đó, góp phần giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, thông qua các hoạt động của tổ chức PCPNN đã góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ song phương với một số tổ chức nhân dân các nước, tạo được mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa tỉnh Sóc Trăng với nhân dân các nước trên thế giới... Với những kết quả đã đạt được, năm 2017 Hội được bình xét và được UBND tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; năm 2018 VUFO đã tặng bằng khen cho 2 cán bộ cơ quan thường trực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019, Hội được VUFO tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới Lào Cai, Sóc Trăng, TP.HCM Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới Lào Cai, Sóc Trăng, TP.HCM
TP.HCM và các tỉnh Lào Cai, Sóc Trăng vừa triển khai công tác cán bộ tại địa phương, điều động và bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới.
Ông Trần Văn Lâu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ông Trần Văn Lâu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Văn Lâu (50 tuổi, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.
Sóc Trăng: Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm công tác đối ngoại nhân dân Sóc Trăng: Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm công tác đối ngoại nhân dân
Chiều 3/11, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga, cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng, Hội hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Sóc Trăng về công tác đối ngoại nhân dân.
In bài viết

Truyền hình