Với những lợi thế về vị trí địa lý cũng như bề dày lịch sử và văn hóa, Đồng Nai chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa và hợp tác hữu nghị nhân dân, công tác Đối ngoại nhân dân (ĐNND) của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ.
ong nguyen thanh tri duoc bau lam chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi tinh dong nai
Tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai.

Đây là nhận định của Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Bạch Ngọc Chiến khi tham dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2019-2024) sáng 25/9.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024; dự thảo sửa đổi Điều lệ Liên hiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Liên hiệp tỉnh khóa I.

Theo báo cáo tại Đại hội, dù mới được thành lập năm 2013, nhưng Liên hiệp tỉnh Đồng Nai đã triển khai được nhiều hoạt động đã được triển khai đạt kết quả tốt. Công tác phát triển các hội hữu nghị được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng lực lượng tham gia nhiệm vụ ĐNND của tỉnh. Sau 5 năm đi vào hoạt động, Liên hiệp tỉnh đã vận động thành lập được 9 Hội hữu nghị với hơn 5.000 hội viên. Bên cạnh đó, hướng dẫn các hội hữu nghị phát triển mạng lưới hội viên và chi hội trực thuộc tại các trường học, doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh theo đặc điểm của từng Hội. Tính đến nay, các hội hữu nghị của tỉnh có 36 chi hội và 6 liên chi hội tại cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội hữu nghị, đồng thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ ĐNND, Liên hiệp tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các hội hữu nghị năm 2016 và 2018 với sự tham gia của VUFO, các hội hữu nghị tại thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh có liên quan.

Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), nguồn viện trợ PCPNN vào tỉnh ngày càng tăng về số lượng và giá trị viện trợ. Trong 5 năm qua, tỉnh Đồng Nai có 158 lượt đoàn (các tổ chức PCPNN, công ty, quỹ, hội) đến thực hiện 219 chương trình, dự án và khoản viện trợ phi dự án (134 chương trình, dự án và 85 khoản viện trợ phi dự án). Tổng giá trị cam kết tài trợ khoảng 8.4 triệu USD (tương đương trên 196 tỷ đồng).

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền ĐNND là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Liên hiệp Đồng Nai đã triển khai công tác tuyên truyền, thông tin bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú: 10 lớp tập huấn bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về công tác ĐNND cho 1.746 cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp, các hội hữu nghị; xây dựng Trang thông tin điện tử song ngữ Việt – Anh; xuất bản 7 số Đặc san Hữu nghị Đồng Nai song ngữ Việt – Anh; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai xây dựng Chuyên mục “Nhịp cầu hữu nghị” phát sóng hằng tháng trên kênh ĐN2 và kênh vệ tinh Vinasat với ba ngôn ngữ Việt – Anh – Trung...

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên hiệp tỉnh khóa II với 29 thành viên. Ông Nguyễn Thành Trí, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khóa II nhiệm kỳ 2019-2024.

ong nguyen thanh tri duoc bau lam chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi tinh dong nai
Các đại biểu biểu quyết hiệp thương bầu Ban chấp hành Liên hiệp, Ban Kiểm tra Liên hiệp khóa II. Ảnh: V.Tuyên

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Phó Chủ tịch chuyên trách VUFO Bạch Ngọc Chiến biểu dương những thành tựu của Liên hiệp Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân, thông tin tuyên truyền và trong công tác vận động, tranh thủ viện trợ PCPNN đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác ĐNND của nước nhà.

Phó Chủ tịch VUFO cho rằng, để phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển công tác ĐNND của tỉnh, ông Chiến đề nghị Liên hiệp Đồng Nai và 9 Hội hữu nghị thành viên cần tích cực vừa củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ bè bạn đã có, vừa xây dựng mới góp phần tạo dựng mạng lưới bè bạn quốc tế ủng hộ Việt Nam tham gia tích cực phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với địa phương.

Cần sáng tạo, đa dạng hoá các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, gắn vận động chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, quảng bá hình ảnh của Đồng Nai, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và công cuộc phát triển bền vững, xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung.

Đồng thời cần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển đất nước.

Về công tác vận động viện trợ PCPNN, Phó Chủ tịch VUFO Bạch Ngọc Chiến nhận định đây là một kênh quan trọng để thúc đẩy chính trị, kinh tế, đối ngoại. Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, ưu tiên của các tổ chức quốc tế cũng thay đổi, vì vậy bên cạnh mục tiêu tranh thủ nguồn tài trợ về vốn như trước, cần chú ý huy động tài trợ về Khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý, giao lưu văn hóa…Đồng thời, đặc biệt chú ý, gắn mục tiêu chính trị đối ngoại trong quan hệ với các tổ chức PCPNN để công tác PCPNN đáp ứng đúng mục tiêu, lợi ích của đất nước.

Trên tinh thần đó, Liên hiệp Đồng Nai cần nghiên cứu, xây dựng Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN của tỉnh trên cơ sở Chương trình vận động viện trợ PCPNN của quốc gia sắp ban hành, tham mưu cho UBND tỉnh về định hướng viện trợ PCPNN theo các ưu tiên của mình.

ong nguyen thanh tri duoc bau lam chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi tinh dong nai
Những hình ảnh về hoạt động của Liên hiệp trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Song song với đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh để thông tin về Việt Nam, thành tựu phát triển của địa phương và quan hệ giữa Việt Nam và các nước, về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đặc biệt trong những vấn đề như dân chủ, quyền con người, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo...

Phó Chủ tịch VUFO cũng nhấn mạnh Liên hiệp tỉnh cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác ĐNND, thông qua các hình thức tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho đối ngũ cán bộ Liên hiệp, các sở, ngành, phòng ban trong tỉnh hiểu hơn về tầm quan trọng, những nội dung cốt yếu của công tác ĐNND.

Ông Bạch Ngọc Chiến khẳng định, VUFO và các Hội Hữu nghị thành viên ở Trung ương cam kết sẽ làm hết sức mình tiếp tục hỗ trợ, phối hợp cùng Liên hiệp Đồng Nai triển khai hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đóng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cả nước và sự nghiệp phát triển ĐNND, xây dựng hệ thống Liên hiệp ngày càng lớn mạnh.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Bạch Ngọc Chiến đã trao bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” cho Liên hiệp Đồng Nai./.

In bài viết

Truyền hình