Sáng 28/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.
Hòa Bình kiện toàn lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình kiện toàn lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh
Tin bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng Tin bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng

Kết quả, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV được bầu tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối.

Các ông: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn, đại biểu HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đều được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Trọng Hưng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa
Các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu sáng 28/6

Về nhân sự UBND tỉnh, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông: Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2016-2021; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2016-2021, tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 20 thành viên Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Đỗ Trọng Hưng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa
Ông Đỗ Trọng Hưng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh ngày 05/12/1971, quê quán: xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 11/1992 - 8/1994: Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thư ký tổng hợp Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- 8/1994 - 9/1999: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- 9/1999 - 12/2001: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 1/2002 - 12/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 12/2005 - 8/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy

- 8/2006 - 4/2009: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

- 5/2009 - 8/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

- 8/2010 - 10/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 11/2010 - 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI

- 5/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020

- 27/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 6/12/2020: Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày 28/6, tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông được bầu tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Trọng Hưng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa
Ông Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Đỗ Minh Tuấn sinh ngày 10/7/1972, quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 11/1993-5/1995: Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi Trường học, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá

- 6/1995-5/1997: Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học

- 6/1997-2/1998: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học

- 3/1998-8/1998: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Thanh Hoá

- 9/1998-9/2000: Đi học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (hệ cử nhân)

- 10/2000-11/2000: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn

- 12/2000-4/2002: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Thanh Hoá

- 5/2002-2/2003: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá

- 3/2003-1/2009: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá

- 2/2009-10/2010: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

- 11/2010-12/2010: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

- 1/2011-8/2013: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá

- 8/2013-9/2015: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thanh Hoá

- 9/2015 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

- 4/2014 đến nay: Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hoá

- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thư XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Minh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

- Ngày 6/12/2020, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ngày 28/6, tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông được bầu tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

TP.HCM, Đồng Tháp, Lạng Sơn bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Đồng Tháp, Lạng Sơn bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới
TP.HCM và các tỉnh Đồng Tháp, Lạng Sơn vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.
Ninh Bình kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh
HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Võ Trọng Hải tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Ông Võ Trọng Hải tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII.

In bài viết

Truyền hình